Södermalm, begränsad framkomlighet vid byte av VA-ledningar

Karta över Södermalm

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vi byter ut gamla VA-ledningar på delar av Södermalm under 2019, 2020 och början av 2021. Detta är ett större förnyelsearbete som berör flera gator. Arbetet är uppdelat i etapper och här nedan finns information om tidplan och om hur framkomligheten påverkas vid varje etapp.

Område

Delar av Södermalm.

Varför utförs arbetet?

Vatten- och avloppsledningar byts ut.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten för biltrafiken på gatorna påverkas under arbetets gång, följ skyltning på plats. Cyklister och gående kan ta sig fram vid sidan av arbetsområdet.

Tidsplan

Förnyelsearbetet på Södermalm påbörjas preliminärt i maj och förväntas pågå under 2019, 2020 och början av 2021.

Arbetet sker i etapper

Etapp A

Denna etapp är färdig.

Etapp B

Denna etapp är färdig.

Etapp C

Denna etapp är färdig.

Etapp D

Vi gräver på en del av Krontorpsgatan, från Ekängsgatan fram till korsningen Krontorpsgatan/Grubbensgatan. Denna etapp påbörjas i januari 2021 och förväntas pågå i ungefär två månader.

Etapp E

Denna etapp är färdig.

Etapp F

Vi byter ut gamla VA-ledningar på Boskärsgatan, från korsningen vid Storängsgatan till Krontorpsgatan. Arbetet påbörjas preliminärt i november och förväntas att pågå till årsskiftet 2020/2021. Framkomligheten blir begränsad då vi stänger av gatan där vi gräver. Boende kommer att nå sina garageuppfarter under arbetets gång förutom när vi gräver precis utanför tomten. Vi tar då kontakt med de berörda.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef, 019–21 10 00.
Lissbet Lundqvist, projektör, 019–21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!