Södermalm, begränsad framkomlighet vid byte av VA-ledningar

Karta över Södermalm

Vi byter ut gamla VA-ledningar på delar av Södermalm under 2019. Detta är ett större förnyelsearbete som berör flera gator. Arbetet är uppdelat i etapper och här nedan finns information om tidplan och om hur framkomligheten påverkas vid varje etapp.

Område

Delar av Södermalm.

Varför utförs arbetet?

Vatten- och avloppsledningar byts ut.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten för biltrafiken på gatorna påverkas under arbetets gång, följ skyltning på plats. Cyklister och gående kan ta sig fram vid sidan av arbetsområdet.

Tidsplan

Förnyelsearbetet på Södermalm påbörjas preliminärt i maj och förväntas pågå under 2019 och delar av 2020.

Arbetet sker i etapper

Etapp A

Denna etapp är färdig.

Etapp B

Denna etapp är färdig.

Etapp C

Vi börjar gräva i korsningen Ekängs­gatan/Storängs­gatan och fortsätter upp mot Krontorps­gatan. Denna etapp påbörjas preliminärt hösten 2020.

Etapp D

Vi gräver från Krontorpsgatan fram till korsningen Krontorps­gatan/Grubbens­gatan. Denna etapp påbörjas preliminärt hösten 2020.

Etapp E

Vi börjar gräva i korsningen Grubbens­gatan/Storängs­gatan och fortsätter norrut mot Krontorpsgatan. Denna etapp påbörjas i november 2019 och förväntas pågå i ungefär två månader. Efter att detta arbete är klart så kommer arbetslaget att flyttas till ett annat större jobb som samordnas mellan olika förvaltningar inom kommunen. Detta arbete måste bli färdigt innan sommaren 2020. Därefter kommer arbetslaget att flyttas tillbaka till Södermalm för att byta ut VA-ledningarna på etapp C och D.

Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbets­området via gång- och cykelvägen men bilvägen kommer att vara avstängd där vi gräver. Målsättningen är att hålla trottoarerna öppna så att du kan passera förbi. Om vi behöver stänga av kortare sträckor hänvisar vi förbi arbetsområdet.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, byggledare, 019–21 10 00.
Lissbet Lundqvist, projektör, 019–21 10 00.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2019
Publicerad: 10 april 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?