Glanshammar, nya VA-ledningar till reningsverket och vattenverket

Karta nya VA-ledningar från Örebro till Glanshammar

Varför utförs arbetet?

Fler områden på landsbygden ska kopplas på det kommunala VA-nätet. Vi bygger därför nya VA-ledningar från Örebro ut till Glanshammar och vidare österut. I arbetet ingår också att ansluta reningsverket och vattenverket i Glanshammar till de nya VA-ledningarna.

Var utförs arbetet?

För att ansluta reningsverket bygger vi nya VA-ledningar från väg 823 från Stenbacken via Koffsta till reningsverket utanför Glanshammar. För att ansluta vattenverket i Glanshammar bygger vi nya VA-ledningar från väg 823 från Berget ut till befintligt vattenverk och väg 817. Se blåmarkeringar i kartan.

Trafikverket bygger samtidigt en ny gång- och cykelväg utmed väg 823 och den externa entreprenören Tranab lägger ner VA-ledningar under den nya gång- och cykelvägen. Läs mer om detta arbete här.

Påverkan på trafiken

Framkomligheten påverkas inte.

Tidplan

Arbetet påbörjas preliminärt hösten 2019.

Kontaktperson

Ola Torstensson, projektledare, 019-21 10 00.

 

Senast uppdaterad: 2 april 2019
Publicerad: 5 februari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?