Glanshammar, nya VA-ledningar till reningsverket och vattenverket

Karta nya VA-ledningar från Örebro till Glanshammar

Pågåenden arbeten

Vi är nu (augusti 2020) vid reningsverket och svetsar rör inför kommande arbete. Vi startar med sträckan till reningsverket och kommer sedan att börja svetsa rör till sträckan vid vattenverket i Glanshammar.

Varför utförs arbetet?

Fler områden på landsbygden ska kopplas på det kommunala VA-nätet. Vi bygger därför nya VA-ledningar från Örebro ut till Glanshammar och vidare österut. I arbetet ingår också att ansluta reningsverket och vattenverket i Glanshammar till de nya VA-ledningarna.

Var utförs arbetet?

För att ansluta reningsverket bygger vi nya VA-ledningar från väg 823 från Stenbacken via Koffsta till reningsverket utanför Glanshammar. För att ansluta vattenverket i Glanshammar bygger vi nya VA-ledningar från väg 823 från Berget ut till befintligt vattenverk och väg 817. Se blåmarkeringar i kartan.

Påverkan på trafiken

Framkomligheten påverkas inte.

Tidplan

Arbetet påbörjas sommaren 2020 och förväntas pågå under hösten.

Kontaktperson

Ola Torstensson, projektledare, 019-21 10 00.


Senast uppdaterad: 19 augusti 2020
Publicerad: 5 februari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!