Ny dagvattendamm, Skråmsta

Vi anlägger en ny dagvattendamm i närheten av Strömsborg.

Dagvatten är regn- och smältvatten som avleds från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. Det dagvatten som boende och företag i Örebro inte tar hand om på sina fastigheter rinner ner i ett ledningssystem som är byggt särskilt för dagvatten. Vattnet släpps ut i Svartån. Örebro kommun arbetar aktivt med att rena dagvattnet innan det släpps ut i Svartån. Vi bygger nu en dagvattendamm i närheten av Strömsborg där vi renar dagvattnet från de sydvästra delarna av staden som till exempel delar av Adolfsberg, Aspholmen och Bista, innan det släpps ut i Svartån.

Påverkan på framkomligheten

Anläggningen av dagvattendammen påverkar inte framkomligheten i området.

Tidplan

Arbetet förväntas pågå till hösten 2021.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, byggledare, 019-21 10 00.
Göran Duberg, projektledare, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!