Nya VA-ledningar längs Blåbärsvägen och Vivallaringen

Karta huvudvattenledning Mellringe-Vivalla

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Pågående arbeten

Vecka 25 påbörjar vi arbetet med att korsa vägen vid Vivallaringen och Hedgatan. Tjusebovägen kommer därför att vara helt avstängd under tiden vi gräver. Vi leder i stället om trafiken via Lundby, Antracitgatan och Diabasgatan. Arbetet med att korsa vägen förväntas ta ungefär två veckor.

VA-arbete Vivallaringen-Hedgatan

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Var utförs arbetet?

Med start våren 2019 gräver vi ner nya VA-ledningar från Mellringerondellen till Bettorp. Ledningarna läggs under befintliga gång- och cykelvägar längs med Blåbärsvägen och Vivallaringen och vidare över gärdet mellan Boglundsängen och Bettorp.

Vi har lagt ledningar på gärdet på Boglundsängen och från Mellringerondellen fram till Strofgatan. Vi fortsätter arbetet med att lägga ledningar från Strofgatan till Hedgatan samt i Bettorp. Mer information om arbetet i Bettorp kommer inför uppstart.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas när vi lägger ledningar under gång- och cykeltunneln mellan Strofgatan och Versgatan. Gång- och cykeltrafiken påverkas och leds förbi aktuellt arbetsområde, följ skyltning på plats. Framkomligheten för biltrafiken påverkas när vi lägger ledningar under korsande vägar längs sträckan.

Tidplan

Arbetet startar våren 2019 och förväntas pågå till sommaren 2020.

Avstängning av vattnet

Vi kan behöva stänga av vattnet vid enstaka tillfällen. Vi skickar ut sms-meddelande vid vattenavstängningar. Det går ut som sms till mobiltelefoner och som röstmeddelande till fasta telefoner. Om man har dolt eller hemligt nummer eller enbart har jobbmobil behöver man lägga in sitt telefonnummer i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar. Här kan du läsa om hur du gör för att kontrollera dina telefonnummer i SMS-tjänsten.

Varför utförs arbetet?

Staden växer norrut samtidigt som nya områden på landsbygden ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Det gör att vi behöver nya, större ledningar. Detta kommer också att ge bättre vattenflöde och tryck i ledningarna norr om staden.

Kontaktpersoner

Peter Natanaelsson, projektledare, 070-210 99 78.
Göran Duberg, VA-ingenjör, 019-21 10 00.
Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 15 juni 2020
Publicerad: 22 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?