VA-ledningar grävs ner mellan Hjälmarsberg och Ekeby-Almby

Sikvägen och Braxenvägen

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Nybyggnation i Ekeby-Almby gör att kapaciteten i de kommunala vatten- och avloppsledningarna till området behöver förstärkas. Vi utför därför grävarbete utmed befintliga VA-ledningar.

Område

Mellan Hjälmarsberg och Ekeby-Almby.

Påverkan på framkomligheten

Den blå linjen i kartan visar grävstråket. Arbetet inne i samhället är klart liksom merparten av sträckan mellan Ekeby-Almby och Hjälmarsberg. En mindre sträcka över fältet återstår.

Tidplan

Återstående sträcka färdigställs så snart det är möjligt.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00.

Joakim Skog, projektledare, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 14 februari 2019
Publicerad: 28 november 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?