Sjöboviken, Grythem och Västeråsen, anslutning till det kommunala VA-nätet

Arbetet med att ansluta områdena Sjöboviken, Grythem och Västeråsen till det kommunala vatten- och avloppsnätet pågår.

Karta över arbetsområdet

Ledningar byggs från Glanshammar

För att kunna ansluta Sjöboviken, Grythem och Västeråsen till det kommunala vatten- och avloppsnätet kommer vi att bygga överföringsledningar från vattenverket och avloppsverket i Glanshammar ut till områdena.

Våren 2020 påbörjades arbetet med att bygga överföringsledningen från Glanshammar till Västeråsen. Arbetet beräknas ta cirka 1,5 år. Läs mer här.

Samtidigt pågår utbyggnad av vatten- och avloppsledningar från Örebro till Glanshammar, så på sikt kommer områdena att förses med kommunalt vatten och avlopp från Örebro.

Köper och nyttjar de lokala VA-lösningarna

I väntan på att ledningarna från Glanshammar ska bli klara har Örebro kommun köpt in befintliga vatten- och avloppsverk i områdena och nyttjar dessa för att förse de boende med vatten och avlopp.

Då det finns problem med dricksvattenförsörjningen i områdena är det viktigt att de boende även fortsättningsvis är sparsamma med sin vattenförbrukning.

Under 2020 började vi sätta upp vattenmätare i alla fastigheter. I och med coronapandemin har vi fått pausa arbetet, vi besöker i nuläget inte privatbostäder för att minska risken för smittspridning. Arbetet återupptas så snart det är möjligt.

Kontaktperson

Kundservice Vatten och avlopp, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!