Sjöboviken, Grythem och Västeråsen, anslutning till det kommunala VA-nätet

Arbetet med att ansluta områdena Sjöboviken, Grythem och Västeråsen till det kommunala vatten- och avloppsnätet pågår.

Karta över arbetsområdet

Ledningar byggs från Glanshammar

För att kunna ansluta Sjöboviken, Grythem och Västeråsen till det kommunala vatten- och avloppsnätet kommer vi att bygga överföringsledningar från vattenverket och avloppsverket i Glanshammar ut till områdena.

Våren 2020 påbörjades arbetet med att bygga överföringsledningen från Glanshammar till Västeråsen. Arbetet beräknas ta cirka 1,5 år. Läs mer här.

Samtidigt pågår utbyggnad av vatten- och avloppsledningar från Örebro till Glanshammar, så på sikt kommer områdena att förses med kommunalt vatten och avlopp från Örebro.

Köper och nyttjar de lokala VA-lösningarna

I väntan på att ledningarna från Glanshammar ska bli klara har Örebro kommun köpt in befintliga vatten- och avloppsverk i områdena och nyttjar dessa för att förse de boende med vatten och avlopp.

Då det finns problem med dricksvattenförsörjningen i områdena är det viktigt att de boende även fortsättningsvis är sparsamma med sin vattenförbrukning.

Arbete med att sätta upp vattenmätare i alla fastigheter kommer att påbörjas under 2020.

Kontaktperson

Stefan Sjögren, VA-strateg, Vatten och avlopp, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 2 juni 2020
Publicerad: 17 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!