Sjöboviken, Grythem och Västeråsen, anslutning till det kommunala VA-nätet

Arbetet med att ansluta områdena Sjöboviken, Grythem och Västeråsen till det kommunala vatten- och avloppsnätet pågår.

Karta över arbetsområdet

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till Sjöboviken, Västeråsen samt Grythem slutförs under hösten 2021. De boende har nu tillgång till kommunalt VA.

Det som återstår är visst arbete på pumpstationer samt omledning av spillvattenledning till pumpstationerna när de är färdiga och kan tas i drift. Återstående arbeten innebär endast viss påverkan för de boende vid kortvariga grävarbeten. Berörda informeras i förväg.

Kontaktperson

Kundservice Vatten och avlopp, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!