Sjöboviken, Grythem och Västeråsen, anslutning till det kommunala VA-nätet

Arbetet med att ansluta områdena Sjöboviken, Grythem och Västeråsen till det kommunala vatten- och avloppsnätet pågår.

Karta över arbetsområdet

Ledningar byggs från Glanshammar

För att kunna ansluta Sjöboviken, Grythem och Västeråsen till det kommunala vatten- och avloppsnätet kommer vi att bygga överföringsledningar från vattenverket och avloppsverket i Glanshammar ut till områdena. Projekteringen av ledningarna är klar och nu återstår att upphandla en entreprenad för att bygga dem. Byggnationen kommer preliminärt igång under 2020 och beräknas ta ett år.

Samtidigt pågår utbyggnad av vatten- och avloppsledningar från Örebro till Glanshammar, så på sikt kommer områdena att förses med kommunalt vatten och avlopp från Örebro.

Köper och nyttjar de lokala VA-lösningarna

I väntan på att ledningarna från Glanshammar ska bli klara har Örebro kommun köpt in befintliga vatten- och avloppsverk i områdena och nyttjar dessa för att förse de boende med vatten och avlopp.

Då det finns problem med dricksvattenförsörjningen i områdena är det viktigt att de boende även fortsättningsvis är sparsamma med sin vattenförbrukning.

Arbete med att sätta upp vattenmätare i alla fastigheter kommer att påbörjas under 2020.

Kontaktperson

Stefan Sjögren, VA-strateg, Vatten och avlopp, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 12 december 2019
Publicerad: 17 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?