Framnäs, anslutning till det kommunala VA-nätet

Upphandling av entreprenör pågår och byggnationen av ledningsnätet påbörjas preliminärt i mars 2021.

Översiktskarta Framnäs

Översiktskarta Framnäs. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Framnäs, ett område öster om Ekeby-Almby.

Omfattning

Framnäs ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Förutom befintlig bebyggelse ska ett framtida radhusområde och nya hus i området anslutas.

Till de befintliga bostäderna kommer dricksvatten och avlopp att anslutas.Till de nya fastigheterna ansluts även dagvatten.

Utbyggnad och förbättring av vägar i området sker samtidigt genom ett samarbete med Fastighets AB L E Lundberg.

Tidsplan

I mitten av december 2020 skickade Örebro kommun ut underlag för upphandling av en entreprenör som ska utföra arbetet med utbyggnaden. Det innebär att entreprenörer som planerar att lämna anbud kommer att röra sig i området för att få en bild av omfattningen av projektet.

Förutsatt att upphandlingen går enligt plan påbörjas byggnationen i mars 2021 och beräknas vara klar sommaren 2022. Observera att tidsplanen är preliminär.

Utbetalning av ersättning

En del fastighetsägare i området kommer att få ersättning för upplåtelse av del av mark för utbyggnationen av vatten- och avloppsledningarna. Ersättningar för avtal som tidigare skrivits på kommer att betalas ut i början av 2021. En del fastighetsägare kommer att bli kontaktade av en konsult från Svefa, för att teckna nya avtal.

Detaljplan

Här kan du se detaljplanen för området. (pdf, 16 MB)

Kontaktpersoner

Jan Rönnkvist, projektledare Vatten och avlopp, 019-21 10 00.

Therese McCarthy, SVEFA.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!