Framnäs, anslutning till det kommunala VA-nätet

Projektering för att ansluta Framnäs till det kommunala VA-nätet pågår. Byggnation av ledningsnätet utförs preliminärt under 2020/2021.

Översiktskarta Framnäs

Översiktskarta Framnäs. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Framnäs, ett område öster om Ekeby-Almby.

Objekt

Framnäs ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Förutom befintlig bebyggelse ska ett framtida radhusområde och nya hus i området anslutas.

Till de befintliga bostäderna kommer dricksvatten och avlopp att anslutas.Till de nya fastigheterna ansluts även dagvatten.

Arbetet med att ansluta området har precis startat och informationen uppdateras löpande under projektets gång.

Tidsplan - preliminär

  • Våren 2020 upphandling av entreprenör.
  • Under 2020/2021 byggnation av ledningsnätet.

Detaljplan

Här kan du se detaljplanen för området. (pdf, 16 MB)

Kontaktperson

Jan Rönnkvist, projektledare Vatten och avlopp, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 24 september 2020
Publicerad: 3 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!