Örebro-Glanshammar, VA-arbete på väg 823

I ett samverkansprojekt mellan Örebro kommun och Trafikverket bygger Trafikverket en ny gång- och cykelväg utmed väg 823 mellan Örebro-Glanshammar. Detta för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Samtidigt som den nya gång- och cykelvägen byggs lägger vi ner VA-ledningar under den nya gång- och cykelvägen som ska förbinda Örebro och Glanshammars ledningsnät.

Våren 2019 utför Vatten och avlopp på Örebro kommun också arbete för att ansluta reningsverket och vattenverket i Glanshammar till de nya VA-ledningarna. Läs mer här

Tidplan

Gång- och cykelvägen beräknas öppna för trafik 2019/2020.

Vad händer nu?

Under 2019 sker arbete mellan Rinkaby och Glanshammar.

Mer information hittar du på Trafikverkets webbplats.

Kontaktperson

Ola Torstensson, projektledare, 019-21 10 00.

 

Senast uppdaterad: 2 april 2019
Publicerad: 19 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?