Örebrovägen, ny betalstation för vatten

I Örebro tätort finns tre betalstationer där företag och privatpersoner kan köpa och hämta vatten. Kunder är till exempel byggentreprenörer, asfaltsläggare, renhållningsfordon och spolbilsföretag. Vi bygger under våren även en betalstation i Odensbacken, med placering vid brandstationen på Örebrovägen 28.

Karta över arbetsområde vid Örebrovägen 26

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Påverkan på trafiken

Det kommer att bli viss påverkan på fram­komligheten i korsningen Örebrovägen/Åkarevägen när vi gräver ner ledningar från befintlig vatten­ledning till betalstationen.

Planerad vattenavstängning

Vid ett par tillfällen behöver vi eventuellt stänga av vattnet för ett fåtal fastigheter. Vi tar en direkt­kontakt med berörda inför dessa avstängningar.

Vi skickar ut sms-meddelande inför vatten­avstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefon­nummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Tidsplan

Arbetet påbörjas i slutet av april och beräknas vara klart i augusti/september 2018.

Kontaktperson

Tomas Martinsson, gruppchef Vatten och avlopp, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 27 juni 2018
Publicerad: 6 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?