Gällersta kyrkby, anslutning till det kommunala VA-nätet

Gällersta kyrkby anslutning till det kommunala VA-nätet

Gällersta kyrkby. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Gällersta kyrkby ska anslutas till det kommunala VA-nätet, med dricksvatten och spillvatten. Projekteringen slutförs under hösten 2021. Byggnation påbörjas preliminärt under vintern 2022. Kontakt tas med berörda efterhand under arbetets gång. Observera att tidsplanen är preliminär.

Under våren 2021 har en arkeologisk utredning genomförts på delar av den planerade ledningssträckan. Utredningen kommer att fortsätta i höst. Berörda fastighetsägare har blivit kontaktade.

Kontakt

Joakim Skog, projektledare, Vatten och avlopp, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!