Gällersta kyrkby, anslutning till det kommunala VA-nätet

Gällersta kyrkby anslutning till det kommunala VA-nätet

Gällersta kyrkby. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Gällersta kyrkby.

Omfattning

Gällersta kyrkby ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Till de befintliga bostäderna kommer dricksvatten och avlopp att anslutas.

Utförare

Arbetet utförs av entreprenören Infra-Con.

Förbesiktning

Under arbetets gång kommer företaget KMP att utföra utvändig förbesiktning av berörda fastigheter. Brevutskick till fastighetsägare görs inför förbesiktningar.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten i området kommer att påverkas under arbetets gång. Följ skyltning på plats.

Preliminär tidsplan

Tidplanen har uppdaterats och ser nu ut som följer:

  • Våren 2022: Projektering avslutas.
  • Hösten 2022: Byggnationen påbörjas.
  • Våren 2023: Byggnation avslutas.

Projektet färdigställt i sin helhet sommaren 2023.

Kontaktpersoner

Elias Westman byggledare från extern entreprenör, 070-897 50 69.

Joakim Skog, projektledare från Projektenheten, Tekniska förvaltningen, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?