Gällersta kyrkby, anslutning till det kommunala VA-nätet

Gällersta kyrkby anslutning till det kommunala VA-nätet

Gällersta kyrkby. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Arbetet med att ansluta Gällersta kyrkby till det kommunala VA-nätet har startat. Projekteringen kommer att slutföras under 2019. Byggnation beräknas påbörjas hösten 2019 och drift­sättning av det nya nätet beräknas ske under 2020. Observera dock att tidsplanen är preliminär.

Om projektet

Gällersta kyrkby är ett verksamhetsområde och ska anslutas till det kommunala VA-nätet i form av både dricksvatten och spillvatten. Arbetet med att ansluta området har precis startat och vi kommer löpande att återkomma med mer information under projektet. Vi kommer även att bjuda in alla berörda fastighetsägare till informationsmöte i ett senare skede.

Kontakt

Joakim Skog, projektledare, Vatten och avlopp, Örebro kommun 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 8 mars 2019
Publicerad: 12 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?