Gällersta kyrkby, anslutning till det kommunala VA-nätet

Gällersta kyrkby anslutning till det kommunala VA-nätet

Gällersta kyrkby. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Gällersta kyrkby är ett verksamhetsområde som ska anslutas till det kommunala VA-nätet, med dricksvatten och spillvatten. Projekteringen slutförs under 2020. Byggnation påbörjas preliminärt under 2020. Driftsättning av det nya nätet sker i etapper under kommande år. Kontakt tas med berörda efterhand under arbetets gång. Observera att tidsplanen är preliminär.

Kontakt

Ola Torstensson, projektledare, Vatten och avlopp, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 12 december 2019
Publicerad: 12 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?