Örebro – Fjugesta, ny vattenledning

Område

Örebro-Fjugesta.

Vad utför vi?

Eftersom vattenverket i Fjugesta är uttjänt och åsen är inte längre är användbar, kommer Fjugesta att få vatten från Örebro i framtiden. Nya vattenledningar kommer att dras längs gamla E18 till Vintrosa, Lanna och vidare längs väg 204 mot Fjugesta.

Kontaktpersoner är

Monica Engström, Örebro kommun, 019-21 10 00
Mats Johansson, WSP, 010-722 77 32

Tidplan

Projektet utförs i 5 etapper varav etapp 4 och 5 ligger i Lekebergs kommun.

  • Etapp 1. Skogsavverkning klar.
  • Etapp 2. Utförs i egen regi och är nu klart.
  • Etapp 3. Utförs av NCC. Arbetet är nu klart.
  • Tryckstegringsstation Lanna. Arbete pågår med att ta fram förfrågningsunderlag. Byggstart beräknas till maj 2019.

Övrig information

  • Arbetet med skadereglering är påbörjat.
  • Etapp 4. Entreprenör är Lindesbergs Grus och maskin.
  • Etapp 5. Entreprenör är Wetterschakt.

Kontaktperson för etapp 4 och 5 är Stein-Tore Johnsen, Lekebergs kommun,
0585-487 00.

Senast uppdaterad: 25 mars 2019
Publicerad: 9 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?