Örebro – Fjugesta, ny vattenledning

Område

Örebro-Fjugesta.

Vad utför vi?

Vattenverket i Fjugesta är uttjänt och åsen är inte längre användbar som vattentäkt. Vattenförsörjningen kommer därför att ersättas med vatten från Örebro. Vatten­ledningar har byggts över Vintrosa och Lanna, vidare mot Fjugesta. Nu pågår byggnation av en tryck­stegrings­station i Lanna för uppfordring av dricksvatten från Örebro till Vintrosa samt Lanna och Fjugesta i Lekebergs kommun. Tryck­stegrings­stationen är belägen söder om gamla E 18 i höjd med Vintrosa i direkt anslutning till en befintlig buss­hållplats.

Entreprenören Boman & Svahn har färdig­ställt grund­plattan i betong. Pågående stom­byggnation beräknas vara klart i början på februari då de invändiga arbetena startar med rör­dragning, elarbeten, målning samt montering av utrustning i tryckstegrings­stationen.

Tidplan

Arbetet med att bygga tryckstegrings­stationen pågår och projektet beräknas vara besiktat och klart under april då drift­sättningen sker.

Entreprenörer är Bohman & Swan samt Xylem.

Kontaktpersoner

  • Monica Engström, enhetschef Ledningsnät, Vatten och avlopp, Örebro kommun, 019-21 10 00.
  • Mats Johansson, WSP, 010-722 77 32.
  • Stein-Tore Johnsen, Lekebergs kommun, 0585-487 00.
Senast uppdaterad: 27 februari 2020
Publicerad: 9 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?