Örebro – Fjugesta, ny vattenledning

Område

Örebro-Fjugesta.

Vad utför vi?

Eftersom vattenverket i Fjugesta är uttjänt och åsen är inte längre är användbar, kommer Fjugesta att få vatten från Örebro i framtiden. Nya vattenledningar kommer att dras längs gamla E18 till Vintrosa, Lanna och vidare längs väg 204 mot Fjugesta.

Kontaktpersoner är

Monica Engström, Örebro kommun, 019-21 10 00
Mats Johansson, WSP, 010-722 77 32

Tidplan

Projektet utförs i 5 etapper varav etapp 4 och 5 ligger i Lekebergs kommun.

 • Etapp 1. Skogsavverkning som nu är klar.
 • Etapp 2. Utförs i egen regi och är nu klart.
 • Etapp 3. Entreprenör är NCC. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 2018-2019.

Borrning

 • Borrningen under ån börjar närma sig sitt slut, den kommer att vara klar under v. 41.
 • Under v. 42-45 kommer vi att schakta på båda sidor om ån för hopkoppling av rören samt återställa marken.

Schakt

 • Under v. 41 kommer vi att göra klart vid hammarborrningen under 204:an.
 • Under v.41-45 kommer vi att schakta vid gc-tunneln samt sätta brunnar
  på båda sidor om gamla E18 och på båda sidor om motorvägen.
 • Under v. 42-44 kommer vi att sätta brunnar där vi borrat under vägen vid infarten till lustiga landet.

Sprängning

För tillfället har vi inte så mycket berg.

Vid alla sprängning har vi anlitat en underentreprenör som sköter all vibrations-
mätning åt oss samt gör riskanalyser på vilka hus som behöver mätare eller inte.

Dränering

Dräneringar kommer att lagas på följande sätt:
Material packas för att få en stabil botten, sedan läggs en låda som är gjord av tryckt virke (120x28) där den nya dräneringsslangen placeras, lådan kommer vara längre än schaktbredden så den får stöd ifrån ”orörd” mark.

Övrig information

 • Det kan alltid ske oförutsedda aktiviteter i områden som vi inte planerat.
 • Vi har provtryckt de första 6 km fram till ån med ett godkänt resultat.
 • Ni är alltid välkomna till vår etablering i Sanna-kroa om ni har funderingar eller frågor, det går också bra att höra av sig på telefon eller mail.
 • Etapp 4. Entreprenör är Lindesbergs Grus och maskin.
 • Etapp 5. Entreprenör är Wetterschakt.

Kontaktperson för etapp 4 och 5 är Stein-Tore Johnsen, Lekebergs kommun,
0585-487 00.

Senast uppdaterad: 1 november 2018
Publicerad: 9 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?