Örebro – Fjugesta, ny vattenledning

Område

Örebro-Fjugesta.

Vad utför vi?

Eftersom vattenverket i Fjugesta är uttjänt och åsen är inte längre är användbar, kommer Fjugesta att få vatten från Örebro i framtiden. Nya vattenledningar kommer att dras längs gamla E18 till Vintrosa, Lanna och vidare längs väg 204 mot Fjugesta.

Kontaktpersoner är

Monica Engström, Örebro kommun, 019-21 10 00

Mats Johansson, WSP, 010-722 77 32

Tidplan

Projektet utförs i 5 etapper varav etapp 4 och 5 ligger i Lekebergs kommun.

  • Etapp 1. Skogsavverkning som nu är klar.
  • Etapp 2. Utförs i egen regi, pågår nu och förväntas vara klart i början av 2018.
  • Etapp 3. Entreprenör är NCC. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 2018-2019.
    Informationsmöte för berörda markägare kommer att hållas den 17 april kl. 18 i WSP:s lokaler på Krontorpsgatan 1.
    Arbetet med den styrda borrningen är påbörjat. Vi har dock haft en del problem med att den styrda borrningen stoppats tillfälligt pga. stora stenar som fick grävas bort. Svetsning av ledningen pågår och start av schakt beräknas till vecka 16–17.
  • Etapp 4. Entreprenör är Lindesbergs grus och maskin.
  • Etapp 5. Entreprenör är Wetterschakt.

Kontaktperson för etapp 4 och 5 är Stein-Tore Johnsen, Lekebergs kommun, 0585-487 00.

Senast uppdaterad: 17 april 2018
Publicerad: 9 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?