Örebro – Fjugesta, ny vattenledning

Område

Örebro-Fjugesta.

Vad gör vi?

Vattenverket i Fjugesta är uttjänt och åsen är inte längre användbar som vattentäkt. Vattenförsörjningen kommer därför att ersättas med vatten från Örebro. Vatten­ledningar har byggts över Vintrosa och Lanna, vidare mot Fjugesta. En tryckstegringsstation är också på plats och driftsättning av ledningen pågår.

Tidplan

Driftsättning av ledningen sker hösten 2020.

Entreprenörer är Bohman & Swan samt Xylem.

Kontaktpersoner

  • Monica Engström, enhetschef Ledningsnät, Vatten och avlopp, Örebro kommun, 019-21 10 00.
  • Mats Johansson, WSP, 010-722 77 32.
  • Stein-Tore Johnsen, Lekebergs kommun, 0585-487 00.
Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Publicerad: 9 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!