Örebro – Fjugesta, ny vattenledning

Område

Örebro-Fjugesta.

Vad utför vi?

Eftersom vattenverket i Fjugesta är uttjänt och åsen är inte längre är användbar, kommer Fjugesta att få vatten från Örebro i framtiden. Nya vattenledningar kommer att dras längs gamla E18 till Vintrosa, Lanna och vidare längs väg 204 mot Fjugesta.

Kontaktpersoner är

Monica Engström, Örebro kommun, 019-21 10 00

Mats Johansson, WSP, 010-722 77 32

Tidplan

Projektet utförs i 5 etapper varav etapp 4 och 5 ligger i Lekebergs kommun.

  • Etapp 1. Skogsavverkning som nu är klar.
  • Etapp 2. Utförs i egen regi, pågår nu och förväntas vara klart i början av 2018.
  • Etapp 3. Entreprenör är NCC. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 2018-2019.

Svetsning
Under v. 23-24 kommer vi att fortsätta svetsa rör vid svetsplatsen som är vid gång- och cykeltunneln. Rör dras ut över markerna Östra och Västra via.
Under v. 24-25 kommer vi flytta svetsarna till svetsplatsen som är vid “inflygningen” (Falltorp). Rör kommer att dras ut genom skogen (mellan inflygningen och Sanna Kroa).
Borrning
Under v. 23-25 kommer det att köras styrd borrning över Östra och Västra via.
Under v. 23 kommer det schaktas för hammarborrning vid Götavitorp 2:3.
Under v. 24 kommer det hammarborras under gamla E18 vid Götavitorp 2:3.
Under v. 24 kommer det schaktas för hammarborrning vid Säby 2.36.
Under v. 25 kommer det hammarborras under gamla E18 vid Säby 2:36.
Schakt
Under v. 23-25 kommer det schaktas över markerna Vintrosa-sanna 1:5, Hässelkulla 1:2 (i skogen samt åkermarker mellan Sanna Kroa och Svartån).
Under v. 23-25 kommer det schaktas över markerna Ulvgryt 1:9, Hummelbäcken 1:5.

Sprängning

Vi har mycket berg på de sträckor som schaktas. I samband med schakt kommer sprängning att ske. Planering av sprängning är svårt för oss eftersom vi inte riktigt vet var berget är. Vi har anlitat Nitro som har hand om vibrationsmätning åt oss i samband med sprängning och schaktning, de har också
gått igenom riskanalysen som är gjord på fastigheterna.

Ta gärna kontakt med oss om ni har:
- Djur som är känsliga för vibrationer/smällar
- Utrustning eller annat som kan vara känsligt för vibrationer el. dyl.
Dränering

Dräneringar kommer att lagas på följande sätt: Material packas för att få en stabil botten, sedan läggs en låda som är gjord av tryckt virke (120x28) där den nya dräneringsslangen placeras, lådan kommer vara längre än schaktbredden så den får stöd ifrån ”orörd” mark.

Örebro kommun har anlitat en besiktningsman från Hushållningssällskapet som kommer besikta alla dräneringar. Eftersom det är mycket dräneringar kommer besiktning ute på plats göras i form av stickprov, alla lagningar av dräneringar kommer dokumenteras i form av foto samt en egenkontroll som besiktningsmannen sedan får godkänna.

Måndag 4/6 kl.13 kommer besiktning ute på plats att ske på marken vid rondellen till flyget, denna lagning av dränering kommer att återfyllas på tisdag den 5/6, detta för att ni som ej har möjlighet
dagtid att komma ut på plats ska ha en chans att titta på detta. Ni är alla välkommna till denna besiktning för att ställa frågor samt se hur dräneringarna kommer lagas.

  • Etapp 4. Entreprenör är Lindesbergs grus och maskin.
  • Etapp 5. Entreprenör är Wetterschakt.

Kontaktperson för etapp 4 och 5 är Stein-Tore Johnsen, Lekebergs kommun, 0585-487 00.

Senast uppdaterad: 1 juni 2018
Publicerad: 9 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?