Stenbackevägen och Ladugårdsängsparken, VA-ledningar från kommande reservoar

För att säkra stadens vattenförsörjning bygger Örebro kommun en ny vattenreservoar på en höjd i Adolfsberg. För att den kommande reservoaren ska kunna leverera dricksvatten till hela Örebro behöver vi bygga nya huvudvattenledningar därifrån ner till stadens ledningssystem. Därför bygger vi nu nya vattenledningar vid Stenbackevägen och parken Hagen.

Översiktskarta byggområdet

Karta över byggområdet

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera

Byggtid

Startar i februari och beräknas pågå till och med oktober 2017.

Entreprenör

Tekniska förvaltningen, Ledningsnät bygg.

Kontaktperson

Mats Svensson, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 19 september 2017
Publicerad: 7 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?