Östra Mark, nya VA-ledningar

Nya VA-ledningar till Östra Mark är ett mycket omfattande arbete som innebär att vi bygger ut vatten, dagvatten och avlopp till cirka 100 fastigheter.

Översiktskarta VA-ledningar till Östra Mark

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Ormesta - Mark.

Objekt

Nya VA-ledningar till Östra Mark.

Beskrivning

Utbyggnation av nya VA-ledningar till ca 100 fastigheter i Östra Mark. Den totala schaktlängden är ca 8 500 m.

Entreprenör

Skanska, produktionschef Kristoffer Thunberg, 010-449 30 28.

Tidsplan

Det krävs ledningsrätt för den mark där grävarbeten för VA-ledningarna utförs. Ledningsrätts­ansökan för Östra Mark delades upp i flera etapper. En etapp återstår, men lednings­rätten för den kvar­varande sträckan överklagades till Mark- och miljö­domstolen hösten 2018. Den kvar­varande sträckan binder ihop det lokala lednings­nätet i Östra Mark med befintligt lednings­nät.

Hösten 2019 fick vi domstols­beslutet, med krav på kompletteringar till Lantmäteriet angående lednings­sträckningen. Lantmäteriet kommer därför att ta ett nytt beslut om ledningsrätt, ett beslut som sedan måste vinna laga kraft innan lednings­arbetet kan fortsätta. Detta gör att åter­stående arbete inte kan påbörjas förrän under 2020.

Om Lantmäteriets nya beslut om lednings­rätt överklagas väntar ytterligare hand­läggning hos Mark- och miljö­domstolen innan vi kan slutföra lednings­arbetet.

Parallellt med överklagan om lednings­rätten har en föreslagen detaljplan för nybyggnation i Ormesta avslagits. VA-ledningarna fram till Östra Mark ingick som en del i denna detaljplan, men lednings­rätten hanteras separat.

Kontaktperson

Göran Duberg, projektledare, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 17 december 2019
Publicerad: 7 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!