Östra Mark, nya VA-ledningar

Nya VA-ledningar till Östra Mark är ett mycket omfattande arbete som innebär att vi bygger ut vatten, dagvatten och avlopp till cirka 100 fastigheter.

Översiktskarta VA-ledningar till Östra Mark

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Ormesta - Mark.

Objekt

Nya VA-ledningar till Östra Mark.

Beskrivning

Utbyggnation av nya VA-ledningar till ca 100 fastigheter i Östra Mark. Den totala schaktlängden är cirka 8 500 m.

Entreprenör

Arbetet utförs av Skanska på uppdrag av Örebro kommun.

Återstående arbete

Byggnationen av VA-ledningarna är i princip klar. Återställningen sker längre fram i vår när tjälen gått ur marken.

Följ trafikhänvisningarna på plats så bidrar du till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken. Arbetet utförs av Skanska och ytterligare information kommer direkt från dem under arbetets gång.

KMP Konsult AB kommer att utföra för- och efterbesiktningar av närliggande fastigheter. Berörda fastighetsägare får separat information inför besiktningarna.

Kontaktpersoner

Göran Duberg, Vatten och avlopp, 019-21 10 00.
Joakim Hernmyr, projektledare Afry, 070-525 00 67.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!