Östra Mark, nya VA-ledningar

Nya VA-ledningar till Östra Mark är ett mycket omfattande arbete som innebär att vi bygger ut vatten, dagvatten och avlopp till cirka 100 fastigheter.

Översiktskarta VA-ledningar till Östra Mark

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Ormesta - Mark.

Objekt

Nya VA-ledningar till Östra Mark.

Beskrivning

Utbyggnation av nya VA-ledningar till ca 100 fastigheter i Östra Mark. Den totala schaktlängden är ca 8 500 m.

Entreprenör

Arbetet utförs av Skanska på uppdrag av Örebro kommun.

Tidsplan

Det krävs ledningsrätt för den mark där grävarbeten för VA-ledningarna utförs. Ledningsrätts­ansökan för Östra Mark delades upp i flera etapper. En etapp återstår.

Den kvarvarande sträckan binder ihop det lokala ledningsnätet i Östra Mark med det befintliga kommunala ledningsnätet. Ledningsrätten för denna sträcka överklagades till Mark- och miljödomstolen. Domstolsbeslutet kom 2019 och innebar krav på Lantmäteriet att komma in med kompletteringar. Under hösten 2020 tog Lantmäteriet ett nytt beslut om ledningsrätt. Det beslutet överklagades också och ärendet ligger nu åter hos Mark- och miljödomstolen för nytt beslut. Vi avvaktar besked från domstolen, som beräknas komma under 2021. Arbetet med att utföra återstående arbeten för att bygga ut det kommunala VA-nätet och ansluta Östra Mark är därför pausat.

Kontaktperson

Göran Duberg, Vatten och avlopp, 019-21 10 00.

Joakim Hernmyr, projektledare Afry, 070-525 00 67.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!