Östra Mark, nya VA-ledningar

Nya VA-ledningar till Östra Mark är ett mycket omfattande arbete som innebär att vi bygger ut vatten, dagvatten och avlopp till cirka 100 fastigheter.

Översiktskarta VA-ledningar till Östra Mark

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Ormesta - Mark.

Objekt

Nya VA-ledningar till Östra Mark.

Beskrivning

Utbyggnation av nya VA-ledningar till ca 100 fastigheter i Östra Mark. Den totala schaktlängden är ca 8 500 m.

Entreprenör

Arbetet utförs av Skanska på uppdrag av Örebro kommun.

Tidplan

I mitten av september påbörjas arbetet med den återstående etappen, för att kunna koppla på Östra Mark på det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. När grävarbetet är klart väntar driftsättning. Ledningar ska spolas, pumpar tas i drift och vattenprover ska godkännas. Målsättningen är att arbetet ska vara klart till årsskiftet 2021/2022.

Återstående arbete

Sträckan som återstår binder ihop det lokala ledningsnätet i Östra Mark med det befintliga kommunala ledningsnätet. De senaste åren har ledningsrätten för sträckan överklagats och hanterats av Mark- och miljödomstolen. Vi har nu fått besked att översta instans, Mark- och miljööverdomstolen, inte kommer att ta upp ärendet. Det innebär att vi kan påbörja arbetet med den återstående sträckan.

Vi skickar inom kort ut brev till fastighetsägarna i området för att informera om resterande grävarbeten samt vad man som fastighetsägare behöver förbereda inför anslutningen till kommunalt vatten och avlopp.

KMP Konsult AB kommer att utföra för- och efterbesiktningar av närliggande fastigheter. Berörda fastighetsägare får separat information inför besiktningarna.

Påverkan på framkomligheten

Återstående etapp ligger norr om Loviselundsvägen och väster om Stortorpsvägen. Sprängning kan komma att utföras då det är mycket berg i marken. Framkomligheten på Stortorpsvägen påverkas en kortare period under hösten. I övrigt är det enbart boende utmed den sista etappen som påverkas av grävarbetet. En tillfällig byggväg kommer att anläggas för att underlätta framkomligheten.

Följ trafikhänvisningarna på plats så bidrar du till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken. Arbetet utförs av Skanska och ytterligare information kommer direkt från dem under arbetets gång.

Kontaktpersoner

Göran Duberg, Vatten och avlopp, 019-21 10 00.

Joakim Hernmyr, projektledare Afry, 070-525 00 67.


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!