Östra Mark, nya VA-ledningar

Nya VA-ledningar till Östra mark är ett mycket omfattande arbete som innebär att vi kommer bygga ut vatten, dagvatten och avlopp till ca 100 fastigheter i Östra Mark.

Översiktskarta VA-ledningar till Östra Mark

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Ormesta - Mark.

Objekt

Nya VA-ledningar till Östra Mark.

Beskrivning

Utbyggnation av nya VA-ledningar till ca 100 fastigheter i Östra Mark. Den totala schaktlängden är ca 8 500 m.

Entreprenör

Skanska, produktionschef Kristoffer Thunberg, 010-449 30 28.

Tidsplan

Det krävs ledningsrätt för den mark där grävarbeten för VA-ledningarna utförs. Ledningsrättsansökan för Östra Mark delades upp i flera etapper. En etapp återstår men ledningsrätten för den kvarvarande sträckan är överklagad till Mark- och miljödomstolen. Ärendehanteringen pågår och vi väntar på ett beslut.

Får vi ett domstolsbeslut som säger att vi kan bygga klart ledningen enligt ursprunglig plan, så utförs återstående arbete hösten 2019 och påkoppling på det kommunala ledningsnätet beräknas då vara klart till årsskiftet 2019/2020. Observera att detta är en preliminär tidsplan. Om Mark- och miljödomstolen inte godkänner den föreslagna sträckningen för ledningsnätet kommer arbete och anslutning att dra ut på tiden.

Parallellt med överklagan om ledningsrätten har en föreslagen detaljplan för nybyggnation i Ormesta överklagats. VA-ledningarna fram till Östra Mark ingår som en del i denna detaljplan, men ledningsrätter hanteras separat. Det gör att ärendet som rör återstående ledningsrätt för VA-ledningarna fram till Östra Mark kan bli godkänt av Mark- och miljödomstolen, trots att detaljplanen för Ormesta överklagats. Vi uppdaterar informationen när vi fått beslut och vet hur vi kan gå vidare med byggnationen av ledningsnätet.

Kontaktperson

Göran Duberg, projektledare, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 2 juli 2019
Publicerad: 7 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?