Södra Väringen, anslutning till det kommunala VA-nätet

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Arbetet med att ansluta området Södra Väringen till det kommunala VA-nätet pågår. Kommunens upphandlade entreprenör NCC håller på att avsluta arbetet med det lokala VA-nätet i området.

Om projektet

Området Södra Väringen utanför Glanshammar har blivit kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten och ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen. De senaste åren har ett arbete med inventering, utredning, projektering samt mark- och tillståndsfrågor genomförts.

Överföringsledningar till Ervalla

Området Södra Väringen är tänkt att försörjas med vatten och avlopp via överföringsledningar från Ervalla. I väntan på att området ska kunna anslutas med överföringsledningar utreder Tekniska förvaltningen tillfälliga lösningar för vatten och avlopp.

Entreprenör lokalt nät

NCC.

Kontakt

Projektledare: Erik Jörstad, ÅF Infrastructure AB, 010-505 00 00
Servicecenter, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Publicerad: 5 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?