Södra Väringen, anslutning till det kommunala VA-nätet

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Arbetet med att ansluta området Södra Väringen till det kommunala VA-nätet pågår. Kommunens upphandlade entreprenör NCC håller under februari 2018 på att avsluta arbetet med det lokala VA-nätet i området.

Vi inväntar nu beslut från Mark- och miljödomstolen för att kunna återuppta arbetet med att koppla ihop det lokala nätet vid Södra Väringen med de kommunala VA-ledningarna i Ervalla.

Om projektet

Området Södra Väringen utanför Glanshammar har blivit kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten och ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen. De senaste åren har ett arbete med inventering, utredning, projektering samt mark- och tillståndsfrågor genomförts.

Överföringsledningar till Ervalla

Området Södra Väringen är tänkt att försörjas med vatten och avlopp via överföringsledningar från Ervalla. Den vattenverksamhet, enligt Miljöbalken, som det innebär att förlägga vatten- och avloppsledningar på sjön Väringens botten är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Entreprenör lokalt nät

NCC.

Kontakt

Projektledare: Erik Jörstad, ÅF Infrastructure AB, 010-505 00 00
Servicecenter, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 5 februari 2018
Publicerad: 5 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?