Södra Väringen, anslutning till det kommunala VA-nätet

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Om projektet

Området Södra Väringen utanför Glanshammar har blivit kommunalt verksamhets­område för dricksvatten och spillvatten.

Området ska försörjas med vatten och avlopp via överföringsledningar från Ervalla. En sträcka på 12 km.

Arbetet med att ansluta området Södra Väringen till det kommunala VA-nätet pågår med planerad inkoppling under andra kvartalet år 2021.

Lokalt VA-nät i Södra Väringen

Ett lokalt VA-nät började byggas av kommunens upphandlade entreprenör NCC i området under hösten 2016 och färdigställdes hösten 2018. Slutbesiktning av det lokala VA-nätet gjordes under våren 2019. Efterbesiktning pågår och eventuell reglering av bestående skada sker efter att Lantmäterienheten haft samråd med berörda fastighetsägare. Med anledning av rådande pandemi och gällande restriktioner kan inte tidpunkt för detta bestämmas. Frågor gällande denna slutreglering kan ställas till lantmätare Ludvig Videgran, 019-21 10 00.

Överföringsledningar till Ervalla

Överförings­ledningarna från Ervalla började att byggas sommaren 2019 och utförandet sker i egen regi av Örebro kommun.

Den markförlagda sträckan är i stort sett klar, återstår nu endast inkoppling i båda ändar och slutgiltiga kontroll­arbeten.

Förläggningen av den sjöförlagda sträckan är nu också avslutad. För ändamålet användes båtar och pråmar. Dellängder på 160 meter bogserades ut till placerings­platsen där de svetsas ihop med redan placerad ledning.

Överförings­ledningarna från Ervalla som kommer att försörja lokal­nätet vid Södra Väringen beräknas vara klara innan årsskiftet 2020/21.

Tryckstegringsstation i Södra Väringen

De långa överförings­ledningarna medför att en tryckstegrings­station behöver byggas i Södra Väringen för att kunna leverera vattnet vidare ut till alla fastigheter. Detta jobb har påbörjats vecka 38 och planeras vara färdig­byggt vecka 12, 2021. Boman & Svahn är entreprenör för projektet.

Kontakt

Joakim Hernmyr, projektledare, ÅF Infrastructure AB, 010-505 00 00.
Jan Rönnkvist, Projektenheten, Örebro kommun, 019-21 10 00.
Jonas Alm, Boman & Svahn, 070-6770408.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!