Södra Väringen, anslutning till det kommunala VA-nätet

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Området Södra Väringen utanför Glanshammar har blivit kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten och ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen. De senaste åren har ett arbete med inventering, utredning, projektering samt mark- och tillståndsfrågor genomförts. Arbetet med att ansluta området till det kommunala VA-nätet har nu påbörjats. För närvarande arbetar kommunens upphandlade entreprenör NCC med att schakta, spränga och lägga rör för vatten och avlopp i området.

Byggtid

På grund av svåra omständigheter i marken är tidsplanen framskjuten. Arbetet beräknas nu pågå till hösten 2017 och innebär att vi schaktar, spränger, lägger rör och återställer.

Utbyggnad och besiktning beräknas vara klart hösten 2017. Observera att tidplanen är preliminär.

Entreprenör

NCC.

Kontakt

Servicecenter, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 21 juli 2017
Publicerad: 5 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?