Södra Väringen, anslutning till det kommunala VA-nätet

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Arbetet med att ansluta området Södra Väringen till det kommunala VA-nätet pågår. Det lokala nätet i området är färdigbyggt av kommunens upphandlade entreprenör NCC. Slutbesiktning av VA-nätet gjordes under våren 2019.

Om projektet

Området Södra Väringen utanför Glanshammar har blivit kommunalt verksamhets­område för dricksvatten och spillvatten och ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen. Ett lokalt VA-nät började byggas i området under hösten 2016 och färdigställdes sommaren 2019.

Överföringsledningar till Ervalla

Området Södra Väringen är tänkt att försörjas med vatten och avlopp via överförings­ledningar från Ervalla. Dessa började att byggas på försommaren 2019 i egen regi av Örebro kommun.

I väntan på att området ska kunna anslutas med överförings­ledningar har Örebro kommun utrett möjligheter att ordna med vatten och avlopp till de boende i Södra Väringen med hjälp av tillfälliga vatten- och avlopps­reningsverk. Tekniska nämnden beslutade i november 2018 att inte gå vidare med tillfälliga lösningar då sådana lösningar skulle ta mycket tid, pengar och resurser i anspråk utan istället arbeta vidare med överförings­ledningarna.

Kontakt

Joakim Jansson, projektledare, ÅF Infrastructure AB, 010-505 00 00.
Stefan Sjögren, VA-strateg, Vatten och avlopp, Örebro kommun 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 12 december 2019
Publicerad: 5 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?