Södra Väringen, anslutning till det kommunala VA-nätet

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Arbetet med att ansluta området Södra Väringen till det kommunala VA-nätet pågår. Det lokala nätet i området är färdigbyggt av kommunens upphandlade entreprenör NCC. Slutbesiktning av VA-nätet gjordes under våren 2019. Efterbesiktning pågår och eventuell reglering av bestående skada sker efter att Lantmäterienheten haft samråd med berörda fastighetsägare. Med anledning av rådande pandemi och gällande restriktioner kan inte tidpunkt för detta bestämmas. Frågor gällande denna slutreglering kan ställas till Lantmätare Ludvig Videgran, 019-21 10 00.

Om projektet

Området Södra Väringen utanför Glanshammar har blivit kommunalt verksamhets­område för dricksvatten och spillvatten med planerad inkoppling till den allmänna VA-anläggningen Q1 2021. Ett lokalt VA-nät började byggas i området under hösten 2016 och färdigställdes hösten 2018. Området är tänkt att försörjas med vatten och avlopp via överföringsledningar från Ervalla.

Överföringsledningar till Ervalla

Överförings­ledningarna från Ervalla började att byggas sommaren 2019 och utförandet sker i egen regi av Örebro kommun.

Den markförlagda sträckan är i stort sett klar, återstår nu endast inkoppling i båda ändar och slutgiltiga kontroll­arbeten.

Förläggningen av den sjöförlagda sträckan har påbörjats. För ändamålet används båtar och pråmar. Dellängder på 160 meter bogseras ut till placerings­platsen där de svetsas ihop med redan placerad ledning. Under detta arbete flyter ledningen med bojar som markerar den.

Dykare kommer att hjälpa oss att lägga ledningarna på botten. Det markeras i så fall med denna flagga:

Flagga

Var vänlig att hålla uppsikt och ta det försiktigt om ni är ute med båt i området.

Överförings­ledningarna som kommer att försörja lokal­nätet vid Södra Väringen beräknas vara klara innan årsskiftet 2020/21.

Tryckstegringsstation i Södra Väringen

De långa överförings­ledningarna medför att en tryckstegrings­station behöver byggas i Södra Väringen för att kunna leverera vattnet vidare ut till alla fastigheter. Denna kommer att byggas, med start vecka 38 och planerat färdig­ställande vecka 7, 2021. Boman & Svahn är entreprenör för projektet. Under de första veckorna kommer sprängningar att förekomma. Det kommer att innebära störande ljud vid ett antal tillfällen.

Kontakt

Joakim Hernmyr, projektledare, ÅF Infrastructure AB, 010-505 00 00.
Jan Rönnkvist, Projektenheten, Örebro kommun, 019-21 10 00.
Jonas Alm, Boman & Svahn, 070-6770408.

Senast uppdaterad: 8 oktober 2020
Publicerad: 5 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!