Glanshammar-Västeråsen, överföringsledningar för vatten och spillvatten

Överföringsledningar Glanshammar-Västeråsen

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Boende i Sjöboviken, Västeråsen och Grythem ska få kommunalt vatten och avlopp. Det finns lokala nät i samtliga områden. Nu ska överföringsledningar byggas mellan Örebro och Västeråsen, för att kunna koppla på de boende på det kommunala ledningsnätet. Arbetet utförs i två etapper, där sträckan Örebro-Glanshammar utgör en etapp och sträckan Glanshammar-Västeråsen utgör en etapp. Etapperna byggs parallellt.

I april 2020 påbörjades arbetet med etappen mellan Glanshammar och Västeråsen. Byggnationen av denna etapp utförs av NCC på uppdrag av Örebro kommun och beräknas vara klart hösten 2021. Sommaren 2020 råder semesteruppehåll i arbetet vecka 29–31.

Etappen Örebro-Glanshammar byggs i egen regi av Örebro kommun och påbörjas preliminärt under våren/sommaren 2020.

Påverkan på framkomligheten

Merparten av arbetet sker ute på fälten mellan Glanshammar och Västeråsen. Påverkan sker främst genom byggtrafik på vägarna i området. Mindre påverkan sker vid Lillkyrka, följ skyltning på plats.

Kontaktperson

Ola Torstensson, projektledare, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 25 juni 2020
Publicerad: 2 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!