Glanshammar-Västeråsen, överföringsledningar för vatten och spillvatten

Överföringsledningar Glanshammar-Västeråsen

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Boende i Sjöboviken, Västeråsen och Grythem ska få kommunalt vatten och avlopp. Det finns lokala nät i samtliga områden. Nu ska överföringsledningar byggas mellan Örebro och Sjöboviken, för att kunna koppla på de boende på det kommunala ledningsnätet. Arbetet utförs i två etapper, där sträckan Örebro-Glanshammar utgör en etapp och sträckan Glanshammar-Västeråsen utgör en etapp. Etapperna byggs parallellt. Sträckan Glanshammar-Västeråsen påbörjas våren 2020 och beräknas ta ungefär 1,5 år. NCC utför byggnationen av denna etapp på uppdrag av Örebro kommun.

Påverkan på framkomligheten

Merparten av arbetet sker på fälten mellan Glanshammar och Västeråsen. Påverkan sker främst genom byggtrafik på vägarna i området. Mindre påverkan sker vid Lillkyrka, se skyltning på plats.

Kontaktperson

Ola Torstensson, projektledare, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 9 april 2020
Publicerad: 2 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?