Glanshammar-Västeråsen, överföringsledningar för vatten och spillvatten

Överföringsledningar Glanshammar-Västeråsen

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Västeråsen-Grythem-Stora Hasstorp-Sjöboviken samt mellan Sjöboviken och Glanshammar. Totala ledningssträckningen uppgår till ca 15 km.

Enligt gällande lagstiftning har kommunen skyldighet att ordna VA-försörjning i områden med sammanhängande bebyggelse där det behövs ur hälso- eller miljösynpunkt. Mot bakgrund av detta har Örebro kommun beslutat att områdena som omfattas av Sjöbovikens, Västeråsens och Grythems Norra samfälligheter ska bli kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp.

Konsult

VAP, VA-Projekt.

Projektfas

Projektering pågår.

Kontaktperson

Ola Torstensson 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 7 november 2016
Publicerad: 2 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?