Vatten- och avloppsledningar

Örebro kommuns ledningar och anläggningar för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten på allmän mark finns dokumenterade i en ledningsdatabas. Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kan i vissa fall hjälpa till med ritningar på fastigheters vatteninstallationer.

För dig som ska gräva - använd Ledningskollen

Du behöver kontrollera att det inte finns ledningar för el, tele eller bredband där du planerar att gräva. Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst där du kan få besked om vilka ledningar, kablar eller annan utrustning finns nedgrävd på den plats där du vill gräva. För att använda tjänsten gå in på ledningskollen.se.

Vem äger ledningarna?

Kommunen äger och ansvarar för de kommunala vatten- och avloppsledningarna utanför tomtgränsen. Från förbindelsepunkten och inne på fastigheten ansvarar fastighetsägaren för ledningarna.

Observera att ansvaret för ledningarna ser annorlunda ut vid anslutning genom avtal till kommunalt VA utanför verksamhetsområde. Då ligger ett större ansvar på fastighetsägaren/föreningen.

Mer information

Här kan du läsa mer om vad som gäller inför grävarbeten på din fastighet:

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se