På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Dricksvatten i större anläggningar

Du som har en allmän, kommersiell eller större enskild dricksvattenanläggning ansvarar för att vattnet håller god kvalitet.

Registrering av dricksvatten

Du som är ansvarig för dricksvattnet som försörjer exempelvis en livsmedels­verksam­het, en campingplats, skola, samfällighet eller liknande måste registrera anläggningen. Det gäller också om du levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 kubik­meter per dygn.

Dricksvattenföreskrifter

I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten finns regler om produktion av dricksvatten. I föreskrifterna finns bland annat krav på dricksvattenberedning och hur distributionsanläggningen (ledningsnätet, transport av dricksvatten genom rörledningar) ska underhållas och skötas. Det finns även kvalitetskrav i form av gränsvärden för dricksvatten.

Vilka omfattas av dricksvattenföreskrifterna?

 • Kommersiella verksamheter som till exempel caféer, restauranger och andra livsmedelsföretag.
 • Offentliga verksamheter som till exempel skolor, boenden, servicehus och samlingslokaler.
 • Anläggningar som producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer med dricksvatten.

Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2017:2

Faroanalys

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska enligt dricks­vatten­före­skrifterna identifiera de eventuella faror som måste hanteras och förebyggas. En faroanalys ska redovisas för Miljökontoret som sedan fastställer den.

Nedan följer exempel på områden som kan ingå i en faroanlys:

 • Brunnens omgivning - vilka eventuella föroreningskällor finns i tillrinningsområdet till brunnen? T.ex. avlopp, gödselhantering, industri, vattendrag nära brunnen?
 • Brunnens konstruktion - är brunnen grävd eller borrad? Är rörgenomföringar täta? Är locket tätt? Är foderröret tätat mot berggrunden?
 • Markens beskaffenhet - hur enkelt kan föroreningar transporteras i marken? Är det sand eller lera runt brunnen? Är berggrunden tät eller sprickig? Uppgifter om berggrunden och bergets täthet brukar finnas i protokoll från brunnsborrning.
 • Säsongsvariationer - Varierar dricksvattnets lukt, färg, smak? Försämras kvaliteten efter kraftig nederbörd? Är brunnen ytvattenpåverkad?

Undersökningsprogram och provtagning

Den som ansvarar för dricksvatten ska även ha ett undersökningsprogram som anger var och när man ska ta prover. Undersökningsprogrammet tas fram i samråd med Miljökontoret. Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ansvarar för provtagning av dricksvattnet. Ackrediterade laboratorier ska anlitas för analys och bedömning av proverna.

Nedan finns ett exempel på hur ett undersökningsprogram enligt dricksvatten­före­skrifterna kan se ut.

Provtagning hos användaren

Provtagningspunkt

Normal undersökning*

Normal undersökning*

Utvidgad undersökning*

t.ex. kökskran

t.ex. maj, varje år

t.ex. november, varje år

t.ex. augusti, vart tredje år.

*Mikrobiologisk och kemisk.

Senast uppdaterad: 17 januari 2020

Publicerad: 3 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson

 • Namn: Fredrik Johansson
  Titel: Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Telefon: 019-21 14 65
  E-post: livsmedel@orebro.se
 • Namn: Sofie Sundell
  Titel: Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Telefon: 019-21 13 60
  E-post: livsmedel@orebro.se