På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Dricksvatten i större anläggningar

Du som har en allmän, kommersiell eller större enskild dricksvattenanläggning ansvarar för att vattnet håller god kvalitet.

I Livsmedelsverkets föreskrifter finns kvalitetskrav och gränsvärden för dricksvatten. Där beskrivs allmänna krav på kvalitet och hygien för anläggningar som tillhandahåller dricksvatten. Föreskrifterna gäller beredning av och kvaliteten på dricksvatten – vare sig det ingår i en yrkesmässig verksamhet eller inte.

Föreskrifterna gäller allmänna anläggningar och enskilda anläggningar med egen vattentäkt. Enskilda dricksvattenanläggningar ska registreras hos Miljökontoret och stå under offentlig kontroll om:

 • Anläggningen producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer med dricksvatten eller
 • Kommersiell verksamhet som till exempel kaféer, restauranger och andra livsmedelsföretag eller
 • Offentliga verksamheter som till exempel skolor, boenden, servicehus och samlingslokaler.

Faroanalys och undersökningsprogram

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska identifiera de eventuella faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till acceptabel nivå.

En faroinventering kan göras genom att tänka på följande:

 • brunnens omgivning,
 • brunnens konstruktion,
 • markens beskaffenhet,
 • säsongsvariationer.

Faroanalysen kan vara ett underlag för att avgöra vilka undersökningar som kan behöva göras utöver de regelbundna undersökningarna. Faroanalysen ska redovisas för Miljökontoret som sedan fastställer den.

Kontrollprogram och provtagning

Den som ansvarar för dricksvatten ska även ha ett kontrollprogram som anger var och när man ska ta prover. Kontrollprogrammet tas fram i samråd med Miljökontoret. I kontrollprogrammet ska det också finnas rutiner och dokumentation för den egna tillsynen. Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ansvarar för provtagning av dricksvatten. Ackrediterade laboratorier ska anlitas för analys och bedömning av proverna.

Mer information

Regler kring dricksvattenproduktion.
Kommunens informationsblad Dricksvatten i allmänna och större enskilda anläggningar. (pdf, 144 kB)

Senast uppdaterad: 25 september 2019

Publicerad: 3 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson

 • Namn: Fredrik Johansson
  Titel: Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Telefon: 019-21 14 65
  E-post: livsmedel@orebro.se
 • Namn: Sofie Sundell
  Titel: Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Telefon: 019-21 13 60
  E-post: livsmedel@orebro.se