Vatten och avlopp till befintlig bebyggelse

Örebro kommun arbetar långsiktigt med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse på landsbygden. Arbetet görs utifrån en utbyggnadsplan för 2017–2027.

Örebro kommuns arbete för att förse befintlig bebyggelse med kommunalt vatten och avlopp följer en tioårig utbyggnadsplan. I planen beskrivs vilka områden med befintlig bebyggelse som vi behöver bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet till.

Hösten 2017 tog kommunfullmäktige beslut om en utbyggnadsplan för tioårsperioden 2017–2027. 

Planen antogs då den pågående utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i planerade områden visade sig vara komplicerad, vilket försenat arbetet. Dessutom växer Örebro kraftigt och utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostadsområden kräver mer resurser.

Det medför att den planerade utbyggnaden till befintlig bebyggelse kommer att ta längre tid än planerat. Det innebär också att färre områden än vi tidigare planerat för kommer att få kommunalt vatten och avlopp under perioden 2017 till 2027.

Områden som ska få kommunalt VA

Under 2021 och 2022 slutfördes utbyggnaden till följande områden: Södra Väringen, Sjöboviken, Grythem, Västeråsen, Östra Mark samt Framnäs.

Nu pågår arbete och projektering för Gällersta kyrkby, Sticksjö och Rinkaby. Ytterligare områden som enligt utbyggnadsplanen ska få kommunalt vatten och avlopp framöver är Tysslinge by, Latorp, Lanna och Ekeby-Dreve.

Här kan du se aktuella VA-projekt.

Riktlinjer och bedömningsgrunder för vatten- och avloppsplanering Pdf, 2.1 MB.

Utbyggnadsplan 2017–2027 Pdf, 94.6 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: