Vatten och avlopp till befintlig bebyggelse

Örebro kommun arbetar långsiktigt med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse på landsbygden.

Vattentjänstplan

I Örebro kommuns Vattentjänstplan Pdf, 2 MB. finns en övergripande och långsiktig planering gällande utbyggnaden av kommunala vattentjänster. I planen ingår även en skyfallsplan samt en strategisk miljökonsekvensbeskrivning.

Områden som ska få kommunalt VA

Just nu pågår arbete och projektering för Sticksjö, Rinkaby, Tysslinge by och Latorp.

Följande områden planeras få beslut om utbyggnad av vatten- och avloppsförsörjning inom perioden 2024–2035.

  • År 2024–2027: Ekeby-Dreve, Ervalla stationssamhälle, Lanna, Vinön.
  • År 2028–2031: Biverud-Löre, Förlunda/Yxstaby, Långbyn och Norra Gottsätter.
  • År 2032–2035: Bittinge och Täbyfallen, Kårsta ö, Kårstaövägen och Möllevägen.

I följande områden har utbyggnationen slutförts:

  • År 2023: Gällersta kyrkby.
  • År 2021–2022: Södra Väringen, Sjöboviken, Grythem, Västeråsen, Östra Mark samt Framnäs.

Här kan du se aktuella VA-projekt.

Senast uppdaterad:

Publicerad: