VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset
Från den 3 november gäller lokala allmänna råd i Örebro län.

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Trafiksäkerhet

Örebro kommun arbetar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten på olika sätt. Om du upplever att bilisterna kör för fort där du bor kan du ansöka om att få placera ut blomlådor på din gata. Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar, därför är det viktigt att se till att häcken är ordentligt klippt och inte utgör en trafikfara.

Växtlighet i tomtgränsen

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar.

Dålig sikt i gatukorsningar och växtlighet som växer ut i gång- banan eller körbanan kan vara en trafikfara för dig och personer i din omgivning. Som tomtägare måste du därför hålla efter häckar och annan växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter för att förhindra olyckor.

Plan- och bygglagen 8 kap 15 § säger "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer".

Detta innebär att Byggnadsnämnden har rätt att uppmana och förelägga fastighetsägare att inom viss tid ta bort växtlighet som skymmer sikten.

Hörntomt

Fri sikt bör finnas i varje gatukorsning på en sträcka av 10 meter åt varje håll i korsningen. Inom detta område får inte häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, vara högre än 80 centimeter över körbanan. Observera att måttet gäller från körbanans nivå! Där cykelbanor korsar varandra eller en gata gäller samma mått som vid en gatukorsning.

Växtlighet i tomtgräns

Växtlighet i tomtgräns.

Utfart mot gata

Fri sikt bör finnas på en sträcka av 2,5 meter åt varje håll från utfarten och 2,5 meter in på utfarten från den inre gatu- eller trottoarkanten. Inom detta område får häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, inte vara högre än 80 centimeter över körbanan.

Växtlighet vid utfart

Växtlighet vid utfart.

Tomt intill gata

Träd, buskar och häckar får inte växa utanför tomten mot en gångbana, körbana eller cykelbana. Växtligheten får inte heller hänga ner så att den skymmer sikten för trafikanterna.

Den fria höjden ska vara minst

 • 2,5 meter över en gångbana
 • 3,5 meter över en cykelbana
 • 4,7 meter över en körbana.
Växtlighet intill gata.

Växtlighet intill gata.

Träd och buskar växer

För att behålla en god sikt är det viktigt att redan när du planterar träd eller buskar ta reda på hur stora de kommer att bli så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna breder ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens kvalitet och skötseln. På en plantskola där de säljer växter kan du få tips om arter och skötsel. Stora buskar och träd bör du plantera minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor bör du plantera minst 60 cm innanför tomtgränsen.

För väghållare gäller

All vägmark ska hållas ren från buskar, träd eller andra föremål som skymmer sikten.

Upplysningar

Har du frågor är du välkommen att kontakta Örebro kommuns servicecenter 019‑21 10 00 eller e-posta till stadsbyggnad@orebro.se

Blomlådor som fartdämpande åtgärd

Genom att använda blomlådor kan du sänka hastigheten på din gata. Blomlådorna blir också ett trevligt inslag i gatumiljön. Blomlådorna ska vara uppmärkta med reflexer för att synas tydligt. Kör en bilist på blomlådan och skadar bilen ligger ansvaret på bilföraren.

Regler för att placera ut blomlådor

 • Du som ansöker om blomlådor måste bo på den gata som ansökan gäller.
 • Grannarna ska lämna skriftligt medgivande på din ansökan där det framgår att majoriteten av dem är positiva till införandet.
 • Gatan måste ha utfarter från villor. Hastigheten bör vara satt till 30 km/tim.
 • Blomlådor får inte placeras på gator som tillhör huvudvägnätet eller har busslinjetrafik.
 • Blomlådorna måste placeras minst 20 meter från gatukorsning. Avståndet mellan grupper av blomlådorna bör vara minst 50 meter. Det är viktigt att de villaägare som finns i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen.
 • Häckar och planteringar vid utfarter och korsningar ska vara klippta enligt gällande bestämmelser. Inom sikttriangeln (10 meter) från utfarter eller korsning får växtligheten inte vara högre än 80 cm. Planteringen och blomlådan får tillsammans inte överstiga 80 cm. Läs mer vilka bestämmelser som gäller för häckar och planteringar.
 • Lådorna får stå på gatan från 15 maj till 1 november. De får alltså inte stå ute under vintertid då det måste finnas plats för snöröjning. Blomlådorna får inte ställas ut på våren innan gatan har blivit sopad.
 • Blomlådorna ska byggas enligt vår ritning (som du får när tillståndet beviljats), reflexer ska sitta på alla fyra sidor och blomlådan ska alltid vara fylld med jord och blommor.
 • Du bekostar själv tillverkningen av lådorna, planterar blommorna och sköter dem.
 • När tillståndet går ut, eller om det av någon anledning skulle dras in, bekostar ni borttagningen av lådorna och lämnar tillbaka reflexerna.
 • Vi förbehåller oss rätten att flytta eller ta bort blomlådor utan att meddela kontaktpersonerna, till exempel vid gatuarbeten.
 • Ny ansökan skickas in varje år, tidigast i januari. Ansökan måste innehålla aktuellt telefonnummer och e-postadress till sökanden.

Tänk på att

 • Det är viktigt att lådorna inte flyttas. De ska alltid stå på anvisad/markerad plats, de kan annars bli en trafikfara och framkomligheten begränsas. Den största effekten på hastigheten får lådorna med den placering som vi, tillsammans med dig, bestämmer på platsen.
 • Det händer att blomlådorna blir en spännande lekplats för barnen. Detta måste motverkas då en bilist inte kan väja när han passerar lådorna om barnen skulle göra något oväntat.
 • Blomlådorna ska skötas och underhållas så att både lådorna och området runt omkring ser snyggt och prydligt ut. Blommorna ska vara lågväxta och får inte skymma reflexerna.
 • Vid skadegörelse på blomlådan måste de ansvariga se till att laga blomlådan alternativt lyfta bort dem från gatan. Vid skadegörelse på reflexer kontaktar du Tekniska förvaltningen, det är viktigt att det alltid sitter reflexer på alla sidor på blomlådan.
 • Vi genomför kontinuerlig tillsyn av blomlådorna. De som skriver på ansökan måste vara införstådda med att någon ansvarig alltid måste vara tillgänglig under perioden 15 maj –1 november.

Så här ansöker du

 1. Läs igenom vad som gäller för att placera ut blomlådorna ovan.
 2. Gå till dina grannar och fråga om de är för eller emot att placera ut blomlådor på er gata. Sammanställ en lista över dina grannar och hur de ställer sig till frågan som du bifogar din ansökan (pdf, 59 kB). Sammanställningen ska innehålla namn, adress samt uppgift om respektive granne är positiv eller negativ till att placera ut blomlådor.
 3. Gör en skiss på hur blomlådorna ska placeras på gatan. Skissen ska bifogas ansökan.
 4. Om din ansökan gäller för en vägförening måste du kontakta vägföreningens styrelse och få deras godkännande för att placera ut blomlådor.
 5. Fyll i ansökningsformuläret.
 6. När vi tagit emot din kompletta ansökan inkl. bilagor utreder vi ärendet och skickar sen ett svar till dig. Om ansökan godkänns skickar vi även med en ritning på hur du bygger blomlådorna.
 7. När blomlådorna är byggda kontaktar du oss så kommer vi ut och besiktar dem och kommer överens om placering på gatan. Du får då även reflexerna som ska monteras på blomlådorna.
 8. Tillståndet gäller för endast ett år. För att kunna placera ut blomlådorna nästkommande år måste du göra en ny ansökning. Ansökning kan tidigast göras i januari. När du ansöker igen behöver du inte bifoga lista på dina grannar.

Trafikplanering för cykel

Vi jobbar ständigt med att förenkla och förbättra för dig som cyklar. Här kan du läsa mer om trafikplanering för cykel huvudcykelstråk, cykelpassager, cykelfält osv.

Senast uppdaterad: 12 november 2020

Publicerad: 1 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se