På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Flyttbara gupp

Under sommarhalvåret 2021 kommer vi att genomföra en testperiod för flyttbara gupp för att få kunskap om hur gupp fungerar i praktiken. Vi vill ta reda på de för- och nackdelar som flyttbara gupp för med sig. Det kan vi sedan ta med i ett eventuellt beslut om införande av flyttbara gupp.

För dig som beviljats tillstånd under testperioden innebär det att

 • Följa kommunens riktlinjer angående flyttbara gupp.
 • Sökande införskaffar gupp och står för kostanden med vetskap om att detta endast är en testperiod som eventuellt inte kommer att införas.
 • Kontinuerligt informera tekniska förvaltningen om problematik som uppstår med guppen.
 • Efter avslutad period delge en sammanställning om upplevelsen av flyttbara gupp och dess för- och nackdelar.

Urval

Det är ett begränsat antal gator som kommer att kunna ingå i testperioden. Tekniska förvaltningen kommer att titta på samtliga ansökningar och därefter göra ett urval av lämpliga gator som beviljas tillstånd för utplacering av flyttbara gupp under testperioden.

Riktlinjer

 • Örebro kommun beslutar om flyttbara gupp är tillåtet att placera ut på gator som kommunen är väghållare för inom tättbebyggt område.
 • Du som ansöker om flyttbara gupp måste bo på den gata du ansöker för. Berörda fastighetsägare i radie inom 60 meter ska lämna ett skriftligt medgivande där det framgår namn, adress och ställningstagande till införandet av flyttbara gupp. Samtliga måste ställa sig positiva för att ett godkänt tillstånd ska kunna ges.
 • Flyttbara gupp tillåts på minder kommunala bostadsgator, till exempel i villakvarter. Gupp får inte placeras på gator som tillhör huvudvägnätet eller gator med busslinjetrafik. Hastigheten ska vara högst 30 km/h.
 • Flyttbara gupp får vara utplacerade från 15 maj–1 november. Guppen får inte placeras ut innan gatan har blivit sopad på våren.
 • Du som ansöker betalar själv för guppet. Vid eventuell skada eller slitage på guppet kan sökande inte kräva någon ersättning av Örebro kommun.
 • Guppen får inte göra någon åverkan på gatans beläggning.
 • Tekniska förvaltningen kan vid akuta gatuarbeten flytta guppet åt sidan utan att meddela kontaktpersonen innan. Vid planerade gatuarbete kan även sökande bli ombed att plocka bort guppet tillfälligt för att sedan återplacera det, om inte trafikmiljön förändrats så att förekomsten av guppet inte längre kan medges.

Tekniska krav på flyttbara gupp

 • Guppet ska vara godkänt för att placeras på allmän väg.
 • Färgen ska vara gul och svart.
 • Guppet ska ha infällda reflexer (kattögon) som är väl synliga.
 • Det är inte tillåtet att göra ändringar på guppet, exempelvis som att måla om.
 • Guppet får vara max 6 centimeter högt.
 • Guppets bredd ska vara minst 40 centimeter.
 • Guppets längd får vara mellan 0,3–0,5 meter i färdriktning.
 • Anpassat för max 30 kilometer/timmen.
 • Guppet ska ha en mjuk och rund utformning på ovansidan, det vill säga inga kanter och ändarna ska ha en mjuk avfasning.

Placering

 • Det ska vara minst en meter fritt på vardera sidan om de flyttbara guppen så att cyklister, barnvagnar och rullstolar kan passera utan att behöva ta sig över guppet.
 • Minst 60 meter mellan olika farthinder. Det gäller både fasta och flyttbara farthinder som trafiköar, blomlådor och gupp.
 • Minst 20 meter från en korsning/skarp kurva.
 • Reflexskärm, reflexstolpar eller pollare är inte tillåtet ihop med guppet.
Skiss över alternativ 1 för placering av flyttbara gupp

Alternativ 1.

Skiss över alternativ 2 för placering av flyttbara gupp

Alternativ 2.

Skiss över storlek på flyttbara gupp, körriktning

Storlek på flyttbara gupp.

Sökande ansvarar för

 • Att guppen är placerade enligt godkänd skiss.
 • Att riktlinjerna för flyttbara gupp efterlevs.
 • Att någon ansvarig finns tillgänglig under aktuell period.
 • Tillstånd att få lägga ut gupp är inte ett tillstånd för att göra gatan till en lekplats.

Tekniska förvaltningen genomför tillsyn av flyttbara gupp under den aktuella perioden. Om upprepade, befogade klagomål inkommer eller om avsteg från riktlinjerna sker, kan Tekniska förvaltningen återkalla tillståndet.

Så här ansöker du

Du ansöker om flyttbara gupp via en e-tjänst, se länk nedan. I e-tjänsten behöver du bifoga följande:

 • Ifylld blankett med namnunderskrifter Pdf, 141.2 kB. (Pdf, 141.2 kB) av berörda fastighetsägare inom 60 meter där ställningstagande för införande av flyttbara gupp framgår.
 • Skiss på placering ska bifogas på en karta.
 • Bild, ritning och produktinformation från återförsäljaren.

I din ansökan ska du ange 2 kontaktpersoner och dessa får inte bo på samma adress.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se