På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Snödagboken - fler inlägg

 • 2019-03-13 10.00

  Snöröjning

  Vi plogar gång- och cykelbanor i Vintrosa.
 • 2019-03-12 00.30

  Halkbekämpning

  Kl. 00:30. Snön faller och vi åker ut och saltar buss- och genomfartsleder.Kl. 01:00. Sopsaltning av huvudcykelstråken.Vi ser över trapporna i city och skottar där behov uppstått.
 • 2019-03-09 20.30

  Halkbekämpning

  Sopsaltning av huvudcykelstråken.Vi saltar buss- och genomfartsleder.
 • 2019-03-08 21.00

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder.Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.
 • 2019-03-06 21.00

  Halkbekämpning

  Kl. 21:00. Vi saltar buss- och genomfartsleder.Kl. 22:00. Sopsaltning av våra huvudcykelstråk.
 • 2019-03-06 05.00

  Sopsaltning

  Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.
 • 2019-03-05 10.30

  Snöröjning

  Vi snöröjer i Ölmbrotorp.
 • 2019-03-05 01.00

  Halkbekämpning

  Kl. 01:00. Saltning av buss- och genomfartsleder.Kl. 01:00. Vi sopsaltar huvudcykelstråken.Kl. 02:00. Punktinsatser med sand på gång- och cykelbanor där halka uppstått.
 • 2019-03-04 06.30

  Snöröjning och halkbekämpning

  Vi plogar i Glanshammar.Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.
 • 2019-03-03 09.00

  Halkbekämpning

  Kl. 09:00. Vi saltar buss- och genomfartsleder.Kl. 09:30. Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.Kl. 16:00. Vi snöröjer i Vintrosa.
 • 2019-02-22 00.00

  Halkbekämpning

  Vi går ut och sopsaltar våra huvudcykelstråk under kvällen/natten. Beräknas vara klart till kl. 06:00-07:00.Kl. 03:00. Vi sandar i city.
 • 2019-02-21 18.00

  Snöröjning

  Vi plogar gång- och cykelbanor samt vid fastigheter.
 • 2019-02-21 03.00

  Halkbekämpning

  Kl. 03:00. Buss- och genomfartsleder saltas.Kl. 04:00. Huvudcykelstråken sopsaltas.
 • 2019-02-20 00.30

  Halkbekämpning

  Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.Vi saltar buss- och genomfartsleder.
 • 2019-02-17 03.00

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder.
 • 2019-02-16 01.00

  Halkbekämpning

  Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.
 • 2019-02-14 04.00

  Halkbekämpning

  Punktinsatser med salt på buss- och genomfartsleder där halka uppstått.
 • 2019-02-11 00.00

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder.Vi sopsaltar huvudcykelstråken. 
 • 2019-02-09 07.00

  Halkbekämpning

  Kl. 07:00. Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.Sandning i city där halka uppstått.Lokalgatorna plogas.Vi rensar dagvattenbrunnar från is så vatten kan rinna undan.Kl. 20:00. Vi saltar buss- och genomfartsleder. 
 • 2019-02-08 16.00

  Vattensamlingar

  För att få bort vatten från gatorna rensar vi dagvattenbrunnar som blivit igensatta av is.
 • 2019-02-07 20.00

  Snöröjning och halkbekämpning

  Kl. 20:00. Vi saltar buss- och genomfartsleder.Kl. 23:00. Vi snöröjer och sandar våra huvudcykelstråk.Kl. 23:15. Vi skrapar bort slask och sandar gång- och cykelbanor samt vid fastigheter.Kl. 23:15. Vi handskottar trappor och vid busshållsplatser. 
 • 2019-02-07 05.00

  Halkbekämpning

  Vi handskottar och sandar trappor, cykelställ och busshållsplatser i city.
 • 2019-02-06 19.00

  Snöröjning och halkbekämpning

  Kl. 19:00. Vi saltar buss- och genomfartsleder.Kl. 22:00. Vi startar upp arbetet med att lasta bort snöhögar.
 • 2019-02-06 01.30

  Sandning

  Vi sandar gång- och cykelbanor.
 • 2019-02-05 13.00

  Sopsaltning, plogning och bortlastning

  Kl. 13:00. Vi plogar lokalgator.Kl. 15:00. Vi åker ut och sopsaltar våra huvudcykelstråk.Kl. 22:00. Vi lastar bort snöhögar.
 • 2019-02-05 01.00

  Snöröjning och halkbekämpning

  Kl. 01:00. Punktinsatser med salt där halka uppstått i city.Kl. 01:00. Vi snöröjer buss- och genomfartsleder.Kl. 01:30. Vi snöröjer och sandar gång- och cykelbanor.Kl. 01:30. Vi plogar och sandar huvudcykelstråken.
 • 2019-02-01 16.00

  Beredskap

  Vi väntar mer snö. Vi följer väderprognoserna och står i beredskap dygnet runt.
 • 2019-02-01 12.00

  Snöröjning huvudcykelstråken

  Vi plogar och sandar våra huvudcykelstråk.
 • 2019-03-01 04.30

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder.
 • 2019-01-31 22.00

  Bortlastning av snö

  Vi jobbar på med bortlastning av snöhögar i city och närliggande områden.Vi städar bort snö där parkeringsförbud råder.Vi skottar bort snö i cykelställen.Vi kör bort snö från gång- och cykelbanorna.
 • 2019-01-31 06.00

  Bortlastning av snö

  Vi fortsätter att köra bort snö från city under hela dagen.Punktinsatser med sand där halka uppstått.Vi handskottar trappor och försöker få bort snö och is i Olaitunneln.
 • 2019-01-30 19.00

  Bortlastning av snö

  Under kvällen kör vi ut och lastar bort snöhögar i city och de centrala ytterområdena.
 • 2019-01-30 07.00

  Snöröjning och halkbekämpning

  Vi snöröjer och sandar busshållsplatser.Vi sandar villagator.Fortsatt arbete med borforsling av snöhögar.
 • 2019-01-29 22.00

  Snöröjning

  Vi lastar bort snöhögar i city.Handskottning vid cykelställ i city.
 • 2019-01-29 21.00

  Handskottning

  Vi handskottar trappor och busshållsplatser.
 • 2019-01-29 22.00

  Snöröjning

  Vi kommer att ploga samtliga körbanor, bussleder, gång- och cykelbanor samt villagator.Vi kommer under natten att  köra bort snö från city.
 • 2019-01-29 07.00

  Snöröjning och halkbekämpning

  Vi är ute och snöröjer gång- och cykelbanor.Punktinsatser med sand där halka uppstått.Vi kör bort snö där parkeringsförbud råder.
 • 2019-01-28 21.30

  Snöröjning

  Kl. 21:30. Full snöröjning av körbanor drar igång.Kl. 22:00. Full snöröjning och sandning av gång-, cykelbanor och fastigheter.Kl. 23:00. Handskottning trappor och busshållsplatser i city.
 • 2019-01-28 01.00

  Snöröjning

  Kl. 01:00. Vi snöröjer de prioriterade gång- och cykelbanorna. Huvudcykelstråken plogas och sandas.Kl. 01:00. Vi handskottar trappor.Kl. 5:00. Vi fortsätter ploga och sanda.Kl. 7:00. Vi plogar buss- och genomfartsleder. Handskottning av trappor och busshållsplatser .Kl. 07:00. Vi snöröjer och sandar gång- och cykelbanor samt vid fastigheter.
 • 2019-01-27 11.00

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder.
 • 2019-01-26 10.00

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder.
 • 2019-01-25 11.30

  Snöröjning och halkbekämpning under helgen

  Under helgen kommer vi som vanligt att utföra den snöröjning och halkbekämpning som krävs utifrån väderlek.Vi kommer inte att sopsalta några gång- och cykelbanor – om vi bedömer att de behöver halkbekämpas så plogar och sandar vi istället. Anledningen till att vi inte sopsaltar i helgen är att det ska bli kallt och när temperaturen går ner under 7 minusgrader så klarar inte saltet att få isen och snön att smälta på vägarna. Gång- och cykelbanorna kommer alltså inte kunna vara fria från snö under helgen.
 • 2019-01-23 00.00

  Halkbekämpning

  Kl. 00:00. Vi saltar buss- och genomfartsleder.Vi fortsätter hela natten med att köra bort vallar och snöhögar i city samt städning av cykelställ.
 • 2019-01-22 22.00

  Halkbekämpning

  Kl. 20:00. Vi plogar buss- och genomfartsleder. Kl. 20:00. Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.Kl. 22:00. Vi startar upp städningen vid cykelställ och kör bort snöhögar och vallar i city. 
 • 2019-01-21 18.30

  Snöröjning

  Snön fortsätter att falla. Ikväll skickar vi ut maskiner för att städa bort snön i city inför Hindersmässan.Full snöröjning på buss- och genomfartsleder, lokalgator, gång- och cykelbanor.Vi handskottar trappor och busshållsplatser.Plogning och sandning på våra huvudcykelstråk.Sandning.
 • 2019-01-21 09.00

  Snöröjning

  Vi plogar buss- och genomfartsleder.Vi plogar och sandar gång- och cykelbanor.Huvudcykelstråken sandas istället för att sopsaltas. 
 • 2019-01-20 01.00

  Städnätter

  Vi hyvlar gator där parkeringsförbud råder och kör bort snöhögar i city.
 • 2019-01-19 05.00

  Halkbekämpning

  Punktinsatser med sand på gator och leder.Vi sandar där halka uppstått på gång- och cykelbanorna i city.
 • 2019-01-18 03.00

  Saltning/sandning

  Kl. 03:00.Vi saltar buss- och genomfartsleder där halka uppstått.Kl. 12:00. Vi påbörjar sandning av våra huvudcykelstråk. 
 • 2019-01-17 22.00

  Halkbekämpning och underhåll

  Vi åker ut och lastar bort snöhögar och hyvlar bort is.Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.Vi handskottar och sandar trappor samt vid busshållsplatser.
 • 2019-01-17 01.00

  Halkbekämpning

  Kl. 01:00. Vi saltar buss- och genomfartsleder.Kl. 07:00. Vi sandar villagator.Kl. 07:00. Vi sandar gång och cykelbanor.
 • 2019-01-16 07.00

  Sopsaltning och snöröjning

  Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk under hela dagen.Kl. 18:30. Samtliga maskiner åker ut och snöröjer buss- och genomfartsleder, gång- och cykelbanor, vid fastigheter och på villagator.
 • 2019-01-16 11.30

  Sopsaltning

  Vi skickar ut sopsaltmaskinerna på huvudcykelstråken.
 • 2019-01-15 18.00

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder.Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.
 • 2019-01-15 01.00

  Sopsaltning

  Kl. 01:00. Vi sopsaltar huvudcykelstråken på söder och öster på grund av drivbildning.Kl. 07:00. Sopsaltmaskinerna åker ut på huvudcykelstråken.
 • 2019-01-14 00.00

  Saltning

  Kl. 00:00. Saltning av buss- och genomfartsleder.Kl. 07:00. Vi sandar vid busshållsplatser.
 • 2019-01-13 10.00

  Halkbekämpning

  Isbanan på Järntorget spolas.Kl. 10:00. Inför snöfallet sopsaltar vi huvudcykelstråken.Kl. 19:00. Vi är åter ute och sopsaltar huvudcykelstråkenKl. 22:00. Vi sandar gång- och cykelbanor samt vid fastigheter.Plogning och sandning i Glanshammar. 
 • 2019-01-12 02.30

  Halkbekämpning

  Kl. 02:30. Punktinsatser med sopsalt på huvudcykelstråken där det runnit is.Kl. 07:00. Vi sandar villagator.Isbanan på Järntorget spolas. 
 • 2019-01-11 17.00

  Sandning

  Punktinsatser med sand på gång- och cykelbanor där halka uppstått.
 • 2019-01-11 01.00

  Halkbekämpning

  Saltning av buss- och genomfartsleder.Huvudcykelstråken sopsaltas.
 • 2019-01-10 07.00

  Halkbekämpning

  Vi hyvlar och sandar lokalgator.
 • 2019-01-09 20.30

  Halkbekämpning

  Kl. 20:30. Sandning av gång- och cykelbanor.Kl. 22:00. Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk och saltar buss- och genomfartsleder.
 • 2019-01-09 01.00

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder.Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.
 • 2019-01-08 22.30

  Snöröjning

  Kl. 22:30. Vi plogar lokalgator, gång- och cykelbanor samt vid fastigheter.Kl. 22:40. Vi handskottar trappor och vid busshållsplatser.
 • 2019-01-08 00.00

  Snöröjning

  Kl. 00:00. Vi sopsaltar huvudcykelstråken och saltar buss- och genomfartsleder.Kl. 05:00. Plogning av cykelbanor och skottning av trappor.Vi följer prognosen under dagen och står beredda att åka ut och snöröja.
 • 2019-01-07 01.30

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder.Sopsaltning av våra huvudcykelstråk påbörjas.
 • 2019-01-04 00.00

  Halkbekämpning

  Kl. 02:00. Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.Kl. 02:30. Vi saltar buss- och genomfartsleder.Kl. 07:00. Vi sandar vid busshållsplatserna.Kl. 07:00. Punktinsatser med sand på gång- och cykelbanor i city.
 • 2018-12-28 00.00

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Sopsaltmaskinen kör på våra huvudcykelstråk.
 • 2018-12-27 03.30

  Halkbekämpning

  Kl. 03:30. Vi saltar buss- och genomfartsleder och sopsaltar våra huvudcykelstråk.Kl. 05:00. Punktinsatser med sand på gång- och cykelbanor i city.
 • 2018-12-25 04.00

  Sopsaltning

  Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.
 • 2018-12-23 09.00

  Sandning

  Vi sandar vid fastigheter och körbanor i city.
 • 2018-12-23 00.00

  Halkbekämpning

  Kl. 00:00. Vi saltar buss- och genomfartsleder.Kl. 03:00. Vi sandar vid fastigheter och på körbanor i city.Kl. 07:00. Vi sandar villagator på öster.
 • 2018-12-21 18.00

  Halkbekämpning

  Kl. 18:00. Vi skrapar modd på våra buss- och genomfartsleder.Kl. 20:00. Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.
 • 2018-12-20 02.00

  Halkbekämpning

  Kl. 02:00. Vi saltar buss- och genomfartsleder.Vi hyvlar bort snö på körbanor där parkeringsförbud råder.Kl. 08:00. Vi snöröjer gång- och cykelbanor samt vid fastigheter.
 • 2018-12-19 22.00

  Halkbekämpning

  Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.
 • 2018-12-20 09.00

  Sopsaltning

  Vi kallar ut personalen för att sopsalta våra huvudcykelstråk.
 • 2018-12-19 01.00

  Halkbekämpning

  Vi sandar gång- och cykelbanor samt vid fastigheter.
 • 2018-12-18 22.00

  Snöröjning

  Vi hyvlar bort snö på körbanor där parkeringsförbud råder.Vi utför punktinsatser med skottning runt cykelställ.
 • 2018-12-17 22.00

  Snöröjning

  Kl. 22:00-07:00. Vi röjer i city efter snöfallet. Vi lastar bort snöhögar och hyvlar där parkeringsförbud råder.Kl. 01:00. Saltning av körbanor.Kl. 02:00. Sopsaltmaskinerna kör ut på huvudcykelstråken.Kl. 07:00. Vi fortsätter att sanda lokalgator och städa bort snön där parkeringsförbud råder.
 • 2018-12-17 14.00

  Sandning

  Under dagen sandar vi i city.Kl. 16:00 åker vi ut och sandar lokalgatorna.
 • 2018-12-17 01.30

  Snöröjning

  Kl. 01:30. Vi plogar samtliga gång- och cykelbanor och snöröjer vid fastigheter.Kl. 01:30. Vi snöröjer alla körbanor och handskottar trappor och busshållsplatser i city.Punktinsatser med saltning pågår i centrum.
 • 2018-12-16 22.00

  Sopsaltning

  Vi åker ut på våra huvudcykelstråk och kör hela natten.
 • 2018-12-14 01.00

  Halkbekämpning

  Vi saltar genomfartsleder och bussleder.Sopsaltmaskinerna kör ut på huvudcykelstråken.
 • 2018-12-09 00.00

  Halkbekämpning

  Kl. 20:00. Vi saltar genomfartsleder och bussleder.Kl. 21:00. Huvudcykelstråken sopsaltas.
 • 2018-12-08 07.00

  Sandning

  Kl. 07:00-14:00. Vi sandar villagator och gator i centrum.Kl. 19:30 - 01:00. Vi saltar genomfartsleder och bussleder.Kl. 21:30. Vi sopsaltar huvudcykelstråken.
 • 2018-12-07 14.00

  Sandning

  Kl. 14:00-21:00. Sandning på villagator.
 • 2018-12-07 15.00

  Sandning

  Sandning pågår på körbanor och villagator.
 • 2018-12-07 03.00

  Snöröjning

  Vi plogar och sandar genomfartsleder, bussleder, gång- och cykelbanor.
 • 2018-12-06 16.00

  Halkbekämpning

  Kl. 16:00. Halkan slår till så vi åker ut och saltar buss- och genomfartsleder.Kl. 19:00. Sopsaltning av våra huvudcykelstråk pågår.
 • 2018-12-06 00.00

  Halkbekämpning

  Vi saltar genomfartsleder och bussleder.Vi sopsaltar huvudcykelstråken.
 • 2018-11-30 08.00

  Sandning

  Vi kör punktinsatser med sand på broar och tunnlar där halka uppstått nu på morgonen.
 • 2018-11-29 17.00

  Halkbekämpning

  Kl. 17:00. Vi åker ut och sandar villagator och sopsaltar huvudcykelstråken.Kl. 21:30. Vi sandar gång-/cykelbanor och vid fastigheter.
 • 2018-11-29 00.00

  Halkbekämpning

  Kl. 00:30. Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Kl. 02:00 Vi sandar gång- och cykelbanor i city.Kl. 03:00 Punktinsatser med sopsaltmaskinen på våra huvudcykelstråk.Kl. 07:00. Vi sandar vid busshållsplatser, cykelställ och i trappor.Kl. 08:30. Vi kallar ut till sopsaltning på våra huvudcykelstråk.
 • 2018-11-28 01.00

  Halkbekämpning

  Sopsaltmaskinerna har kört våra huvudcykelstråk.Punktinstser med salt på broar och i rondeller.
 • 2018-11-27 01.00

  Halkbekämpning

  Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.Punktinsatser med salt på broar, rondeller och ramper.
 • 2018-11-25 22.00

  Halkbekämpning

  Sopsaltning av våra huvudcykelstråk.Punktinsatser med salt på broar och i rondeller.
 • 2018-11-21 23.00

  Halkbekämpning

  Kl. 23:00. Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.Kl. 00:00. Vi sandar cykelbanor och fastigheter. (Ej gångbanorna i city).
 • 2018-11-21 05.00

  Halkbekämpning

  Förebyggande punktinsatser med salt på våra bussleder och körbanor.
 • 2018-11-20 16.00

  Beredskap

  Trots det milda vädret har vintersäsongen dragit igång. Vi är i beredskap och kontrollerar väderprognoserna dygnet runt. Uppstår halka är vi beredda att halkbekämpa.
 • 2018-11-01 10.30

  Välkommen att hämta gratis sand!

  Datum och tid: Lördagen den 10 november kl. 10-13.
  Plats: Skvadronvägen 13 på Aspholmen (vid Tekniska förvaltningens förråd intill Lantmännen).
  Max 200 liter per hushåll.
  Politiker från Tekniska nämnden och personal finns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.
  Vi bjuder på fika!
 • 2018-10-29 10.00

  Aktuell information om snö och halka

  Här kommer vi att lägga upp information om halkbekämpning och snöröjning för säsongen 2018-2019.
Senast uppdaterad: 29 november 2018

Publicerad: 10 november 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se