Skottvägen, nybyggnation av industrigata med mera

Projekt Bettorp etapp 2: Nybyggnation av industrigata, VA-ledningar, dagvattendamm samt flytt av del av gång- och cykelbana vid Skottvägen.

Karta över arbetsområdet

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Södra Bettorp.

Vad utför vi för gatuarbete?

Örebro kommun ska bygga 500 meter ny väg med gångbana samt VA-ledningar för att möjliggöra utbyggnad av nya verksamheter och kontor. I projektet ingår också anläggande av en större dagvatten­damm.

Hur påverkar det mig?

Framkomligheten på Skottvägen kan under kortare perioder vara begränsad men en fil kommer alltid vara öppen. Vissa störningar blir det också för cyklister som använder cykelbana mellan Glanshammars­vägen och tunnel under E18 i förlängningen av Kul­vägen/Skjutbane­vägen, men det kommer alltid vara möjligt att ta sig fram.

Tidsplan

Byggstart november 2019. Planeras vara klart september 2020.

Utförare

Linderbergs Grus & Maskin AB.

Projektledare

Erik Groth, 019-21 10 00.

Byggledare

Marcus Enocsson, 070-527 25 55.

Senast uppdaterad: 8 november 2019
Publicerad: 8 november 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?