Södra Grev Rosengatan, färdigställande av gata

Karta över arbetsområde vid Södra Grev Rosengatan

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Område

Vid Universitetssjukhuset (USÖ) på Öster.

Vad utför vi för gatuarbete?

Vi bygger färdigt gångbanan, på allmän platsmark söder om Södra Grev Rosengatan, från ny cirkulationsplats vid Faktorigatan österut till Slussgränd. Trädplantering och busshållplats kommer också att byggas. Belysning ses över och kompletteras vid behov.

Hur påverkar det mig?

I dagsläget är denna sida av Södra Grev Rosengatan redan avstängd för gång- och cykeltrafik. Gångtrafiken är därför fortsatt hänvisad till trottoaren på andra sidan gatan, medan cykeltrafiken är hänvisad till CV-gatan eller gång- och cykelbanan utmed ån på baksidan av USÖ. Observera att det i nuläget inte är tillåtet att cykla på Södra Grev Rosengatan förbi USÖ. Det är heller inte tillåtet att cykla på trottoaren.

Varför utförs gatuarbetet?

Arbetet genomförs för att platsen ska vara iordningställd när P-hus och Akuten öppnar nästa år.

Tidsplan

Byggstart oktober 2019. Planeras vara klart juli 2020.

Utförare

NCC.

Projektledare

Philip Kabunga, 019-21 10 00.

Byggledare

Peter Eriksson, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 29 november 2019
Publicerad: 29 oktober 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?