Ladugårdsängen, återställning efter upprustning av befintliga VA-ledningar

Område

Ladugårdsängen.

Vad ska vi göra?

Återställning av refug och passage efter upprustning av befintliga VA-ledningar.

Hur påverkar det mig?

Begränsad framkomlighet, viss bullerstörning.

Varför?

Passagen och refugen behövs för att öka trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Tidplan

Arbetet startar måndag 2 september 2019 och förväntas vara klart måndag den 9 september 2019.

Utförare

Tekniska förvaltningen, park och gata.

Kontaktpersoner

Projektledare, Philip Kabunga, 019-21 10 00
Arbetsledare, Tommy Harrysson, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 30 augusti 2019
Publicerad: 30 augusti 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?