Skolgatan, beläggningsunderhåll cykelbana

Under augusti–november utför vi gatuarbeten på Skolgatan norr om Södra Grev Rosengatan och Berggatan. Gång- och cykelbanan kommer vara avstängd större delen av projektet och cykeltrafiken hänvisas till körbanan.

Karta över arbetsområdet

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Norr.

Vad utför vi för gatuarbete?

Etapp 1

I samband med beläggningsunderhåll ska vi separera gång- och cykelbanan från körbana i höjdled, samt byta ut belysning. På Berggatan breddar vi befintlig gångbana som är för smal till cirka 2 meters bredd.

Etapp 2

Här breddar vi befintlig gångbana till cykelbana och bygger två stycken platå­gupp, där cykelbanan separeras i höjd från kör­banan över Skol­gatan och Rynninge­gatan.

Vi ska ge träden längs Längbro­torg bättre förutsättningar och kompletterar planterings­ytan söder om korsningen Skol­gatan/Längbro­gatan med cykel­ställ. Planterings­ytan kommer även göras större.

Etapp 3

På grund av en större sättning ska hela korsningen rivas och byggas om. Det blir ett nytt platå­gupp även här för att bättre länka samman cykel­banan längs Norra Grev Rosen­­gatan. Passagen kommer även göras smalare.

Hur påverkar det mig?

Gång- och cykelbanan kommer att vara avstängd större delen av projektet och cykel­trafiken hänvisas till kör­banan. Stannande­förbud sätts upp under större delen av bygg­tiden, för att skapa plats där cykel- och biltrafik kan sam­spela.

Gång­trafikanter kommer att kunna använda någon av gång­banorna längs gatan under hela projektets gång .

Under etapp 3 kommer infarten från Södra Grev Rosen­gatan att stängas av helt, men det kommer ändå gå att köra in på Skol­gatan norr ifrån.

Varför utförs gatuarbetet?

Projektet syftar till att höja kvaliteten och komforten på cykelvägnätet. Cykelbanan längs
Skolgatan är en del etapp i ett framtida cykelstråk vidare upp mot Längbrogatan och Bromsgatan/Hjortstorpsvägen. Genom att höja standarden för cyklister i Örebro främjas Örebro som cykelstad, vilket kan bidra till att fler väljer att cykla.

Belysningen kommer att bytas ut till LED och för att kunna göra det måste vi byta kabel till tre-fas. Vi samordnar dessa insatser för bättre effektivitet.

Tidplan

Byggstart 15 augusti. Beräknas vara klart 6 december 2019.

Utförare

Svevia.

Kontakt

Projekt- och byggledare, Jens Gärskog, 019-21 10 00.

Trafikplanerare, Peter Smedberg, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 5 december 2019
Publicerad: 26 augusti 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?