Pomeransgatan, färdigställande av gata

Område

Sörbyängen

Vad utför vi för gatuarbete?

Arbetena omfattar omarbetning av befintlig gata för anpassning till anläggandet av bl.a. nytillkommande trottoarer och p-platser. Gatubelysning kompletteras. Slutlig toppbeläggning av asfalt anläggs på alla asfaltytor. Läs mer om fler arbeten i Sörbyängen.

Hur påverkar det mig?

Begränsad framkomlighet för trafikanter kommer att råda under tiden för arbetena. Gatan kommer endast att vara öppen för enkelriktad trafik, på den del av gatan som arbetena ej bedrivs på. Skyltar och annan anvisning kommer att sättas upp på plats.

Varför utförs gatuarbetet?

Arbetena utförs för att tillgodose nyproducerade fastigheters behov av färdigställd gata inkluderande trottoarer, p-platser och gatubelysning som uppfyller dagens krav på belysning.

Utförare

NCC

Kontaktpersoner

Projektledare Anders Morsten, 019-21 10 00.
Byggledare Bert Asplund, 019-21 10 00.

Tidplan

Byggstart vecka 32, 2019.

Planerat klart vecka 47, 2019.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2019
Publicerad: 7 augusti 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?