Åbroddgatan, anläggningsarbete avseende trottoar, gata och gatubelysning

Område

Sörbyängen.

Vad utför vi för gatuarbete?

Anläggningsarbete avseende trottoar, gata och gatubelysning.

Hur påverkar det mig?

Begränsad framkomlighet för trafikanter kommer att råda under tiden för arbetenas utförande. Skyltar och annan anvisning kommer att sättas upp på plats.

Varför utförs gatuarbetet?

Arbetena utförs för att tillgodose nyproducerade bostadsfastigheters behov av trottoar, gata anpassad till trottoar samt gatubelysning som uppfyller dagens krav på belysning.

Utförare

Utförare NCC.

Projektledare

Anders Morsten, 019-21 10 00, anders.morsten@orebro.se

Byggledare

Bert Asplund, 019-21 10 00.

Tidplan

Byggstart vecka 28, 2019.
Planerat klart vecka 32, 2019.

Senast uppdaterad: 4 juli 2019
Publicerad: 4 juli 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?