Viktor Dahléns väg (förlängning), byggnation av ny väg samt nya ledningar

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Sprängning från och med torsdag 12 december!

Vid arbetet med att anlägga nya VA-ledningar har vi påträffat berg i schakten som måste tas bort. Detta sker via sprängning. Vi befinner oss nu med schakten strax norr om Stenvägen.

Arbetet kommer påbörjas under torsdag 12 december och pågå så länge vi har berg i schakten, i dagsläget vet vi inte hur länge. Sprängningen sker i små korta etapper.

Vibrationer kan kännas i närliggande fastigheter och vi har uppföljning av uppmätta vibrationer efter varje sprängning via de vibrationsmätare som finns uppsatta.

Område

Mosås, mellan Bodekullsvägen och Trafikverkets länsväg 681.

Vad utför vi för gatuarbete?

Arbetet omfattar nya vatten- och avloppsledningar, ny gata inkl. cykelväg, träd­planteringar och två nya busshållplatser.

Hur påverkar det mig?

Under tiden som byggnationen pågår kommer Bodekullsvägen under vissa perioder att vara enkelfilig förbi arbetsområdet. Gående och cyklister kommer att hänvisas till den ena eller andra sidan längs vägen beroende på pågående arbete och det kommer att skyltas på plats vad som gäller för alla trafikanter.

Nu jobbar vi med:

  • Nya VA-ledningar ska anslutas till det befintliga VA-nätet och det sker på södra sidan Bodekullsvägen.
  • Arbetet med anslutningen beräknas ta två veckor om allt går enligt planering och inga komplikationer tillstöter, arbetet påbörjas vecka 40.
  • Arbetet sker i två etapper, först schaktas det på norra delen av Bodekullsvägen och sen på södra delen vilket medför att trafiken först går söder om schakten och sedan norr om.
  • Under tiden schaktning pågår kommer trafiken gå i enkelfil förbi arbetsplatsen och gångare och cyklister kommer passera i en tillfällig inhägnad passage, delvis på Mosjö skolas parkering. Bil- och busstrafik kommer åka på tillfälligt anlagd väg.

Örebro kommun tackar för att trafikanter visar hänsyn till pågående arbeten och passerar arbetsplatsen med försiktighet.

Varför utförs gatuarbetet?

Vägen byggs ut för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i direkt anslutande områden.

Utförare

Skanska AB

Kontaktpersoner

Projektledare Gata, Paul Khoury, 019-21 10 00.
Projektledare VA/Byggledare, Erik Groth, 070-530 14 80.

Tidplan

Byggstart augusti 2019.

Planerat klart sommaren 2020.

Senast uppdaterad: 12 december 2019
Publicerad: 25 juni 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?