Gyrogatan, byggnation av gata, park samt gång- och cykelbana

Område

Södra Ladugårdsängen

Vad ska vi göra?

Nybyggnation av gata, park samt gång- och cykelbana.

Hur påverkar det mig?

Det kommer att bli begränsad framkomlighet till och från boende och verksamheter i området.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet.

Kontaktpersoner

Projektledare Philip Kabunga, 019-21 10 00, philip.kabunga@orebro.se

Senast uppdaterad: 30 augusti 2019
Publicerad: 5 juni 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?