Österplan – byggnation av gator, vatten och avlopp och en park

Kartbild över Österplan

Vad utför vi för gatuarbete?

Kommunen bygger ny infrastruktur (gator och vatten- och avloppsledningar) och en ny park i det nya bostadsområdet inom stadsdelen Österplan.

Hur påverkar det mig som örebroare?

Byggnationen kommer att ske inom inhägnat område och bedöms ha liten påverkan. Transporter till arbetsområdet kommer inte påverka tillgängligheten till handelsområdet.

Varför utförs gatuarbetet?

Kommunen håller på att utveckla stadsdelen Österplan. Området omvandlas från industriområde till ett nytt bostadsområde. Omvandlingen sker etappvis och byggnationen av gator och vatten- och avloppsledningar ingår i den första etappen.

Tidplan

Arbetet påbörjas vecka 8, 2019, och planerat vara klart sommaren 2020.

Kontakt

Projektledare: Paul Khoury, 019-21 10 00
Byggledare: Marcus Enocsson, 070-527 25 55

Mer information

Läs mer om utvecklingen av det nya bostadsområdet på Österplan.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019
Publicerad: 25 februari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?