Huvudcykelstråk Västerplan – Nobeltunneln

Karta huvudcykelstråk Västerplan-Nobeltunneln

Projektet gäller ett sammanhängande huvudcykelstråk, men är uppdelat i två delprojekt: Västerplan–Hertig Karls plan samt Malmgatan–Nobeltunneln.

Område

Centrala Örebro och väster.

Vad ska vi göra?

Förbättring av befintligt cykelstråk med säkra upphöjda passager i utvalda korsningar. Ny beläggning genom parken Malmplan, samt målning och belysning utmed hela sträckan mellan Västerplan/Karl Johan och Nobeltunneln via Hertig Karls plan och Malmgatan.

Diskussion kommer föras under projektets gång om möjlighet finns för utökad cykelparkering på Västra Bangatan i anslutning till Nobeltunneln.

Hur påverkar det mig?

Projektet påverkar framförallt dig som redan cyklar här idag eller du som i framtiden väljer att cykla här, med bättre framkomlighet och med ökad säkerhet.

Varför?

Huvudcykelstråken är en viktig del i att få fler Örebroare att välja hållbara transportmedel för sina resor genom staden.

Det finns idag en stor mängd cyklister som färdas denna sträcka och vi ser ett behov av att rusta upp detta stråk. Det nya huvudcykelstråket knyter även ihop andra cykelstråk mellan väster och centrala Örebro samt erbjuder ett bra alternativ med breda cykelbanor för cyklister som idag cyklar på Västra Nobelgatan.

Tidplan

Skede 1 (när vi har ett beslutat investeringsprogram)
Projektet är beslutat i investeringsprogram för 2018-2021 och 2019-2022.

Kontakt

Servicecenter 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Publicerad: 15 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?