Lannaforsvägen, gång- och cykelväg samt ny kvartersgata

Karta över arbetsområde för gatuarbete i Vintrosa

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Nordvästra Vintrosa.

Vad utför vi för gatuarbete?

Vi bygger ny kvartersgata samt gång- och cykelväg till nytt bostadsområde vid Lannaforsvägen.

Hur påverkar det mig?

Under kortare perioder blir det störningar i framkomlighet vid Lannaforsvägen.

Tidplan

Arbetet startar 15 januari och beräknas vara klart 16 juni 2019.

Utförare

Park och gata, Örebro kommun.

Projektledare

Gad Regius, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 9 januari 2019
Publicerad: 9 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?