Vajervägen och Dragarvägen – utbyggnad av gata, vatten och avlopp

Karta över arbetsområdet i Latorp

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Garphyttan.

Vad utför vi för gatuarbete?

Utbyggnation av gata, vatten och avlopp för nytt bostadsområde.

Vi förlänger Vajervägen söderut, bygger ut gång- och cykelväg vid Dragarvägen samt lägger ner VA-ledningar.

Hur påverkar det mig?

Gatuarbetet ska inte påverka mer än att det blir något mer byggtrafik i närheten av området.

Tidplan

Byggstart november 2018. Planeras vara klart i november 2019.

Utförare

Park och gata, Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Projektledare

Mikael Jansson, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 14 december 2018
Publicerad: 13 september 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?