Lundby, vändplatser

Det har sedan lång tid tillbaka saknats reglering för vändplats på Sandstensvägen, Glimmervägen, Granitvägen, Kvartsvägen, Rökstensvägen och Lerstensvägen som nu blivit åtgärdat.

Regleringen tillkom då vändplatserna använts som parkering tidigare. De behöver vara fria från fasta hinder för att fordon ska kunna nyttja dessa samt för renhållning.

Vägmärkena sattes upp vecka 36.

Kartor över aktuella vändplatser

Karta över vändplatser.

Sandstensvägen, Glimmervägen, Granitvägen, Kvartsvägen.

 

Karta över vändplatser.

Rökstensvägen och Lerstensvägen.

Senast uppdaterad: 10 september 2018
Publicerad: 10 september 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?