Eyragatan och Restalundsvägen, cykelöverfarter

Karta över arbetsområde vid Eklundavägen

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Centralt utmed östra delen av Eklundavägen vid passage av Eyragatan och Restalunds­vägen.

Vad utför vi för gatuarbete?

Vi bygger om gång- och cykelpassager öster om Eklundavägen.

Hur påverkar det mig?

Eyragatan och Restalundsvägen med tillhörande passager kommer periodvis att vara avstängda under tiden som gatuarbetet pågår.

Varför utförs gatuarbetet?

Gång- och cykelöverfarterna utformas så att trafiksäkerheten ökar för cyklister, gångare och bilister.

Tidplan

Byggstart hösten 2018. Planeras vara klart höst/vinter 2018.

Utförare

NCC Infrastructure.

Projektledare

Anders Wikman, 019-21 10 00.

Byggledare

Erik Svensson, 019-21 10 00.

Trafikplanerare

Peter Smedberg, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 21 september 2018
Publicerad: 30 augusti 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?