Majorsgatan, återställning efter nyanläggning av VA-ledningar

Område

Norrbyparken.

Tid

Påbörjas under 2018.

Utförare

Tekniska förvaltningen, Bygg och Drift.

Kontaktperson

Anna-Britha Ulvenklev, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 20 april 2018
Publicerad: 20 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?