Prologgatan, ny gång- och cykelbana samt
passage över Vivallaringen

Karta över arbetsområde vid Prologgatan

Karta över arbetsområdet. Klicka för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Boglundsängen.

Vad ska göras?

Vi breddar och gör om gångbanan på Prologgatan till gång- och cykelbana. På så sätt binds den befintliga gång- och cykelbanan utmed Vivallaringen ihop med gång- och cykelbanan för tunneln under Hedgatan, som håller på att färdigställas.

Hur påverkar det mig?

Under tiden som arbetena pågår stängs Prologgatan av helt och trafiken kommer att ledas om.

Tidplan

Byggstart vecka 16. Planeras bli klart vecka 22 2018.

Utförare

NCC.

Projektledare

Anders Morsten, 019-21 10 00.

Byggledare

Erik Svensson, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 13 april 2018
Publicerad: 13 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?