Resecentrum sydväst, ombyggnation av cykelparkeringar

Vi utökar och förbättrar cykelparkeringarna med bland annat nya
cykelställ, väderskydd samt med en ny cykelunderhållsstation.

Karta över arbetsområde vid Resecentrum sydväst

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Resecentrum sydväst i centrala Örebro.

Vad ska göras?

Vi utökar och förbättrar cykelparkeringarna med bland annat nya cykelställ, väderskydd samt med en ny cykelunderhållsstation. Cykelställen blir fler, med möjlighet att låsa mot ramen på cykeln. I samband med detta arbete så permanentar vi även refuger på Östra Bangatan.

Hur påverkar det mig?

Den befintliga cykelparkeringen kommer tillfälligt att stängas av under tiden för arbetet. Del av gata stängs av vid ledningsarbete och arbete med refuger.

Varför utförs gatuarbetet?

Vi vill förbättra villkoren för pendlare med tåg/ buss till och från Örebro. Arbetet utförs främst för att underlätta för pendlande cyklister att få tillgång till väderskydd för sina cyklar.

Tidplan

Byggstart i maj. Planeras vara klart i oktober 2019.

Utförare

NCC.

Projektledare

Anton Thidé, 019-21 10 00.

Trafikplanerare

Peter Smedberg, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 24 september 2019
Publicerad: 6 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?