Hedgatan, ny gång- och cykeltunnel samt ny busshållplats vid Eurostop

Karta över arbetsområde vid Hedgatan

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Aktuellt i projektet

Hedgatan är öppen för trafik.

Gång- och cykeltunneln under Hedgatan beräknas kunna öppna för gång- och cykeltrafik vecka 35. Avslutande arbeten pågår i området runt tunneln.

Om projektet

För att skapa en säkrare väg för cyklister och fotgängare mellan Eurostop och Citygross bygger Örebro kommun en ny gång- och cykeltunnel under Hedgatan. Tunneln blir en direkt förlängning av gång- och cykelvägen på västra sidan och ansluter till parkeringen på östra sidan.

Vi bygger även en ny busshållplats på Hedgatan, vid Eurostop. Från gång- och cykelbanan vid tunneln byggs en gångväg till den nya busshållplatsen. Både busshållplatsen och den nya gång- och cykeltunneln kommer att vara tillgänglighetsanpassad.

För att ge plats åt den nya busshållplatsen flyttas anslutningen mellan Hedgatan och den norra avfarten från E18/E20 cirka 25 meter söderut.

Byggtid

Arbetena beräknas vara klara i augusti 2018.

Entreprenör

NCC

Kontaktpersoner

Anders Morsten, projektledare, 019-21 10 00
Frida Grönkvist, platschef NCC, 070-510 86 79

Senast uppdaterad: 28 juni 2018
Publicerad: 25 januari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?