Förlängning av gång- och cykelbana längs Gällerstavägen

Område

Norra Bro

Vad ska vi göra?

Projektet syftar till att bygga ut den gång- och cykelbana som idag slutar vid Anders Petters väg i Norra bro, ner till Silver-Anders väg. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning.

Hur påverkar detta mig?

En ny gång- och cykelväg på sträckan kommer bidra till att det blir tryggare och säkrare att gå och cykla längs Gällerstavägen, vilket möjliggör säkrare och snabbare skol- och arbetspendling mellan Norra Bro och Örebro.

Varför?

Den som vill cykla eller gå mellan Norra Bro och Örebro är idag hänvisad till blandtrafik på Gällerstavägen eller till någon av de mindre vägarna inne bland bebyggelsen i Norra Bro. Att gå och cykla i blandtrafik på Gällerstavägen är inte trafiksäkert då hastigheten är reglerad till 50 km/h, då andelen tung trafik är stor och gatan saknar belysning.

I Örebro jobbar vi för att göra cykeln till ett snabbt och effektivt färdmedel. Att tillhandhålla bra infrastruktur för cykeln är en viktig förutsättning för att fler ska välja cykeln som färdmedel. Genom att bygga ut gång- och cykelbanan i Norra Bro öka tillgängligheten och framkomligheten i gång- och cykelnätet och fler kan tryggt och säkert gå eller cykla in till Örebro. Åtgärden går i riktning mot uppsatta mål i Örebro kommun om att öka den andel som går, cyklar och åker kollektivt.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet
Preliminär byggstart: höst/vinter 2018
Preliminärt färdigställande: vinter 2018/2019

Kontakt

För mer information kontakta: Servicecenter 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 7 december 2017
Publicerad: 7 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?