Vaktelvägen, tillgänglighetsanpassning

Karta över arbetsområde vid Vaktelvägen

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Oxhagen.

Hur påverkar det mig?

Halva gatan kommer att vara avstängd för trafik vid den plats där
gatuarbetena pågår.

Varför utförs gatuarbetet?

Vi tillgänglighetsanpassar ett övergångsställe samt genomför farthindrande
åtgärder för att höja trafiksäkerheten.

Tidplan

Byggstart vecka 49. Planeras vara klart vecka 3 2018.

Utförare

Lipab.

Projektledare

Anders Morsten, 019-21 10 00.

Byggledare

Bert Asplund, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 4 december 2017
Publicerad: 4 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?