Utökning av antalet cykelställ i Örebro

Område

Örebro centrum

Vad ska vi göra?

Projektet syftar till att utöka antal cykelställ i centrala delarna av Örebro tätort, samt utbyte av ställ som inte uppfyller önskad kvalitet gällande låsbarhet mot ram.

Hur påverkar detta mig?

Projektet innebär ökade möjligheter att angöra centrala Örebro med cykel. Då alla nya ställ förses med låsbarhet mot ram minskar risken för cykelstölder, förutsatt att du som cyklist låser cykeln på ett korrekt sätt.

Varför?

Projektet syftar dels till att förbättra tillgängligheten och angöringsmöjligheterna för dig som väljer att cykla i centrala Örebro, men även till att göra det säkrare att parkera din cykel. Genom att göra det enklare och säkrare att parkera sin cykel främjas Örebro som cykelstad vilket kan bidra till att fler väljer att cykla.

Läs mer i Örebro kommuns riktlinjer för cykelparkering (pdf, 4.5 MB)

Tidplan

Projektet är i byggskedet
Preliminär byggstart höst 2017
Preliminärt färdigställande vinter 2019

Kontakt

Projektledare

Anton Thidé, 019-21 10 00.

Utförare

Tekniska förvaltningen, bygg och drift.

För mer information kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 24 september 2019
Publicerad: 21 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?