Sandgatan, belysningsarbete och återställning efter upprustning av befintliga VA-ledningar samt förlängning av befintlig dagvattenledning

Karta över arbetsområdet

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vi har rustat upp gamla VA-ledningar samt förlängt befintlig dagvattenledning .

Byggtid

Planerad återställning under 2018.

Entreprenör

Tekniska förvaltningen. Bygg och drift.

Kontaktperson

Anna-Britha Ulvenklev 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017
Publicerad: 30 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?