Kyrkvägen, test av trafiksäkerhetslösning

Översiktskarta Kyrkvägen

Översiktskarta Kyrkvägen. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Lillån.

Varför utförs gatuarbetet?

Örebro kommun har utfört VA-arbeten på Kyrkvägen vid Lillåns skola. Innan det ska iordningsställas kommer vi att testa utformningen av en chikan, för att få lägre hastigheter utanför skolan. Om det blir det positiva effekter av testet, så kommer en permanent trafiksäkerhetslösning att tas med vid återställandet av gatan.

Hur påverkar det mig?

Under vissa tider på dagen, då många föräldrar hämtar och lämnar vid skolan, kommer det att uppfattas som trängre på gatan. Många elever använder passagen över Kyrkvägen från gång- och cykelbanan.

Tidplan

Byggstart under oktober–november. Planeras vara klart 1 december 2017.

Utförare

Park och gata, Örebro kommun.

Projektledare och trafikplanerare

Fredrik Kearey, 019-21 10 00.

Byggledare

Sebastian Söderlund, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2017
Publicerad: 24 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?