Rudbeckiusvägen och Vallgatan – test av ny trafikreglering

Syftet till detta är att få fler att parkera längs med Vallgatan. Den utnyttjas idag lite i förhållande till sträckans längd över dygnet.

Eftersom Rudbeckiusvägen redan idag har långa sträckor med stannandeförbud mån-fre kl. 7–17 så hänvisar vi till dessa parkeringar för att avlasta framförallt Rudbeckiusvägen under hämtnings- och lämningstiderna.

Målet är att få en del elever att ta sig den sista biten till fots till skolan. På så sätt vill vi bidra till att alla elever får en tryggare och säkrare skolväg. Denna trafikreglering kommer att finnas fram tills att Vallgatan i söder (bussgatan) kommer att tas bort under 2018.

Testet kommer att utvärderas för att se om det ska tas med i det fortsatta förändringsarbetet av Vallgatan.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017
Publicerad: 19 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?