Ringstorpsvägen, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi bygger hastighetsdämpande åtgärder på fyra platser längs med
Ringstorpsvägen.

Översiktskarta Ringstorpsvägen

Översiktskarta Ringstorpsvägen. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Ringstorp.

Hur påverkar det mig?

Framkomligheten är begränsad under tiden som arbetet pågår.
Genomfartstrafik kan ledas om på andra gator.

Varför utförs gatuarbetet?

Åtgärderna utförs för att dämpa hastigheten på gatan och öka
trafiksäkerheten.

Tidplan

Arbetet kommer att utföras under vecka 43 och asfaltering kommer att
ske under vecka 48.

Utförare

Skanska.

Projektledare

Adina Sjöbom, 019-21 10 00.

Byggledare

Ronny Strand, 019-21 10 00.

Trafikplanerare

Peter Smedberg, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017
Publicerad: 19 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?