Åkervägen, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi utför hastighetsdämpande åtgärder på Åkervägen vid Lillåns
södra skola samt breddar befintlig gångbana till gång- och
cykelbana.

Översiktskarta Åkervägen

Översiktskarta Åkervägen. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Lillån.

Hur påverkar det mig?

Genomfartstrafiken på Åkervägen kommer att ledas om under byggtiden. Skolans parkering nås från Längbrogatan och Åkervägen.

Varför utförs gatuarbetet?

Gatan hastighetssäkras vid skolan och den befintliga trottoaren breddas till gång- och cykelbana för att koppla ihop befintlig gång- och cykelbana med skolgården.

Tidplan

Byggstart vecka 44. Planeras vara klart vecka 45. Asfaltering sker vecka 48 2017.

Utförare

Skanska.

Projektledare

Adina Sjöbom, 019-21 10 00.

Byggledare

Ronny Strand, 019-21 10 00.

Trafikplanerare

Peter Smedberg, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017
Publicerad: 19 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?