Eker-Runnaby, nytt område för villatomter och radhus

Örebro kommun kommer att tillsammans med OBOS skapa cirka
23 fina småhustomter för permanentboende.

Område

Planområdet ligger i västra delen av Runnaby cirka 1,5 kilometer öster om Mellringe. Planområdet avgränsas i söder av Sandbackavägen.

Hur påverkar det mig?

Viss byggtafik kommer att finnas under tiden för byggnationen vilket kan påverka framkomligheten.

Varför utförs gatuarbetet?

Gatuarbetet omfattar bland annat byggnation av lokalgata, VA, belysning samt framdragning av el och fiberkabel.

Utförare

LIP AB

Kontakt

För mer information kontakta: Servicecenter 019-21 10 00.
Projektledare gata: Anders Wikman
Projektledare VA: Lisa Ahlström

Tidplan

Byggstart hösten 2017.

Planeras vara klart våren 2018.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2017
Publicerad: 11 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?