Fredsgatan, nybyggnad av gång- och cykelbana

Nybyggnad av gång- och cykelbana längs Fredsgatans södra sida
mellan Alnängsgatan och Faktorigatan. Breddning och förbättring
av växtytan kring den befintliga allén.

Karta över avstängning på Fredsgatan.

Område

Norrcity.

Hur påverkar det mig?

Fredsgatan är avstängd för trafik, även gång- och cykel, mellan Alnängsgatan och Faktorigatan.

Varför utförs gatuarbetet?

Cyklister separeras från biltrafiken. Anlutningen mot den nya gång- och cykelbanan längs med Alnängsgatan samt passagen över Alnängsgatan förbättras.

Utförare

Brogrund Mark AB

Projektledare

Adina Sjöbom, Entreprenadingenjör Örebro kommun, 019-21 10 00.

Tidplan

Byggstart vecka 39, 2017.

Planerat klart vecka 44, 2017.

 

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017
Publicerad: 6 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?