Kyrkvägen-Fodervägen, återställning efter upprustning av befintliga VA-ledningar samt utbyggnad av befintligt dagvattennät

Karta över arbetsområdet

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vi har rustat upp gamla VA-ledningar samt byggt ut befintligt dagvattennät vid Lillåns skola.

Byggtid

Pågår och färdigställs 2018.

Entreprenör

Tekniska förvaltningen, Bygg och drift.

Kontaktperson

Anna-Britha Ulvenklev 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017
Publicerad: 14 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?